Om vilka som drabbas mest av sexualbrott – återigen om ”andrageneration:arnas” brottsutsatthet

Nu går BRÅ återigen ut (i sitt nyhetsbrev) med att procentandelen invånare i landet som uppger att de har utsatts för ett sexualbrott under det senaste året har ökat från 0,7% för några år sedan till hela 1,7% i den senaste trygghetsundersökningen och vilket motsvarar kring 129 000 människor och varav de flesta är unga kvinnor men återigen är jag helt övertygad om att de allra flesta som tar del av BRÅ:s nyhetsbrev tänker mer eller mindre direkt att det handlar om unga majoritetssvenska tjejer som blir trakasserade av, tafsade på och i värsta fall våldtagna av minoritetsmän i alla åldrar:
16265945_10154355684940847_9144148720664748526_n
 
Faktum är dock att medan 1% av alla majoritetssvenskar uppger att de har utsatts för ett sexualbrott under det senaste året så gör hela 2,8% av de s k ”andrageneration:arna” det, d v s det handlar om nästan tre gånger så många i denna grupp som utsätts för sexualbrott av olika slag. Sedan är det så klart svårt att veta om de som utsätter ”andrageneration:arna” är andra minoritetsinvånare eller om det handlar om majoritetsinvånare: Det kan nog både handla om unga s k ”andragenerationen”-tjejer som utsätts av unga s k ”andragenerationen”-killar liksom om s k ”andragenerationen”-kvinnor som utsätts av majoritetsmän vilka exotiserar och attraheras av minoritetskvinnor.