Trumps och den amerikanska extremhögerns agenda handlar om att återskapa det vita USA som gällde innan 1965

DN:s Martin Gelin påminner dels om att den mur och de invandringsregler som nu drabbar latinos och muslimer har sina direkta paralleller i USA:s historia (och då handlade det om asiater) och dels om att Trumps och fr a Bannons och den amerikanska extremhögerns agenda helt enkelt handlar om ras och vithet och i förlängningen om konkreta fysisk-materiella homo sapiens-kroppar – närmare bestämt om att återvända till det vita invandringsmönster som gällde innan raskvotsystemet avskaffades 1965 för att därmed en gång för alla försöka vända trenden att USA är på väg mot en icke-vit majoritetsbefolkning (och vilket redan är fallet bland alla som är under 18 år):
 
 
”Men det finns åtminstone två historiska paralleller till Trumps beslut. 1882 genomförde USA:s regering The Chinese Exclusion Act, som förbjöd all kinesisk invandring. 1941, i reaktion mot det japanska angreppet på Pearl Harbor, sattes 110. 000 amerikaner med japanskt ursprung i koncentrationsläger i åtta delstater i västra USA, där det sista koncentrationslägret var i drift ända fram till 1946. Under demonstrationerna mot Trumps nya inreseregler under helgen syntes amerikaner med japanskt ursprung som höll i skyltar med texten “Aldrig igen”.
 
1965 genomförde USA:s president Lyndon B Johnson en omfattande invandringspolitisk reform, som gjorde det avsevärt lättare för invandrare från utomeuropeiska länder att komma hit. Innan dess kom tre av fyra invandrare till USA från Europa. Sedan 1965 har nio av tio invandrare varit utomeuropeiska.”
 
Mellan 1924-65 försökte USA likt alla andra västerländska bosättarstater över haven och likt de europeiska nationalstaterna att medvetet skapa en vit nation (d v s rent rasligt-kroppsligt-demografiskt) när det moderna amerikanska nationsbyggandet ägde rum och tog vid efter att den stora (i huvudsak vita europeiska) massinvandringens epok var över och landet lyckades i mångt och mycket också att göra det – mellan 1930-50 var närmare 90% av alla amerikaner vita.
 
Denna 90%-proportion uppnåddes och upprätthölls dock enbart p g a det raskvotsystem som gällde mellan 1924-65 (tillsammans med de inhemska raslagar som gällde under samma tid och som fr a förbjöd och stigmatiserade alla typer av intimrelationer mellan vita och icke-vita amerikaner) och som helt och hållet premierade och privilegierade invandring från länder vars (majoritets)invånare betraktades som vita och vilka i sin tur rankades efter olika grader av vithet där den nordiska vitheten sattes allra högst upp med de vita majoritetssvenskarna i spetsen (vilka därmed kom att bli både den amerikanska och den globala normen för ”supervithet” liksom även för kroppslig skönhet, moral, värde o s v) och därefter kom de övriga vita ”folkslagen” i fallande ordning vilka klassificerades som alpina vita (i stort sett central- och östeuropéer) och mediterrana vita (i stort sett sydeuropéer) och först därefter kom alla icke-vita folk på jorden vilka tilldelades minimala raskvoter (d v s ett visst antal invandrare per år vilka raskategoriserades utifrån dåtidens s k vetenskapliga rasforskning).
16299068_10154352206795847_2756802155400470406_n.jpg
 
Mellan 1924-65 kategoriserades uppemot 90% av alla invandrare till USA som vita men efter 1965 när de sista resterna av raskvotsystemet togs bort har över 90% av alla invandrare till landet kategoriserats som icke-vita och det är den proportionen som Trump-administrationen nu vill förändra för att försöka återskapa en vit amerikansk nation.