De gamla socialistpartierna utkämpar sin sista strid

Det som fortfarande är kvar av de en gång så stora och mäktiga västerländska socialistpartierna (d v s de socialdemokratiska arbetarpartierna) går nu alltmer åt vänster för att förbereda sig på att utkämpa en slags sista och stolt strid mot högerpopulismen och extremhögern i slaget om de vita arbetar- och lägre medelklassväljarna samtidigt som de i flertalet länder runtom i Europa faktiskt har halverats sedan 1990-talet mätt i både medlemsantal och valresultat:
 
 
Det återstår att se om det hjälper – tyvärr hjälpte det inte i USA och ej heller i Storbritannien och det ser just nu inte så bra ut vare sig i Nederländerna eller i Frankrike (i alla fall inte i opinionsundersökningarna) där de gamla socialistpartierna fortsätter att smälta bort och tyvärr verkar även det tyska socialdemokratiska partiet (som ju en gång i tiden var västvärldens största arbetarparti) gå samma väg – SPD verkar just nu ”massblöda” röster till AfD att döma av de senaste delstatsvalen trots sin nye partiledare.