Sigtuna kommun signalerar något annat än att 40% av invånarna har utländsk bakgrund

Sigtuna kommun försöker locka nya invånare (och investerare) med en påkostad bilaga som medföljer dagens DN:
16395841_10154346888655847_91297794_n16358683_10154346888735847_1851261175_n
16395556_10154346888770847_2117561741_n16395526_10154346888685847_1908777766_n
 
Påminner gärna om att långt över 40% av Sigtunas invånare numera har utländsk bakgrund och framför allt utomeuropeisk bakgrund och Sigtuna är även en av de kommuner i Stor-Stockholm som proportionellt sett inhyser flest invånare med subsaharisk afrikansk bakgrund. Och bland alla invånare i Sigtuna som är under 18 år och troligen även under 25 år har vidare över 50% utländsk bakgrund och de som har utomeuropeisk bakgrund är i majoritet bland dessa.
 
Sedan är det väl en annan sak att det nog visserligen är så att en massa fotografier och bilder på Sigtunabor med bakgrund i Afrika, Mellanöstern, Sydamerika, Östeuropa och övriga Asien inte skulle locka särskilt många nya invånare (och investerare) till kommunen, d v s naturligtvis framstår Sigtunas alla slott (och friherrar och grevar), framgångsrika entreprenörer, majoritetssvenska pensionärer (som det f ö proportionellt sett är mycket gott om just i Sigtuna) och majoritetssvensk akademikerövremedelklass (som det f ö proportionellt sett också är mycket gott om just i Sigtuna – d v s den majoritetssvenska befolkningen i Sigtuna är generellt högutbildad och har även rätt så höga inkomster och stora förmögenheter) som mycket mer ”attraktiva” än de förstnämnda bland DN:s prenumeranter som jag gissar i huvudsak består av majoritetssvenskar med hög utbildning och höga inkomster.