Om ”gammelmedias” tillbakagång och SD:s framgångar

Arenas Ulrika Kärnborg skriver idag om Katerina Janouch:
 
Janouch är f ö inte den enda som talar om och skriver om Sverige på ett liknande sätt i utländsk media – även Paulina Neuding, Tobias Andersson m fl skriver i fr a engelskspråkig media om Sverige som ett slags ”våldtäktsparadis” och som ett land där fr a minoritetsmäns övergrepp på fr a majoritetssvenska kvinnor inte beivras.
En gång i tiden sägs det att det s k svenska folket var världens mest mediekonsumerande och tidningsläsande folk, åtminstone utifrån andelen hushåll som prenumererade på en eller flera morgontidningar ca 1990 då tidningsläsarpeaken anses ha infallit (sedan är det en annan sak att alla kanske inte läste den dagstidning de betalde för och fick hemburen av tidningsutdelare varje morgon), men idag tyder mycket på att det s k svenska folket verkar ha övergivit ”gammelmedia” (papperstidningar, etermedier o s v) allra snabbast och allra mest och inte nog med det – alltför mycket tyder på att (alltför höga andelar av) det s k svenska folket numera läser, lyssnar på och tittar på s k alternativmedia i högre grad än andra.
 
Det s k svenska folkets förtroende för ”gammelmedia” har rasat under de senaste åren och i en undersökning från Edelman placeras det s k svenska folket numera i botten vad gäller att ha förtroende för media och sannolikt är det nog så att det s k svenska folkets alltmer ökande konsumtion av alternativmedia och alltmer minskande konsumtion av ”gammelmedia” är åtminstone en av de stora förklaringarna till att SD har växt så explosionsartat under de senaste åren.