Arbetslösheten fortsätter att vara katastrofalt hög bland landets utomeuropéer

Det var ett tag sedan som jag ”öste på” med siffror om landets alla utomeuropéer och om deras smått katastrofala situation inom det svenska arbetslivet och högst sannolikt även om deras smått katastrofala privatekonomiska situation trots att Sverige är rikare än aldrig förr och tillhör ett av världens rikaste länder, trots att den rådande högkonjunkturen nyligen fick en ny skjuts i och med Trump och trots att arbetslösheten har rasat bland landets alla majoritetssvenskar i hela två år i rad och trots att sysselsättningsgraden har ökat bland landets alla majoritetssvenskar i hela två år på raken och numera liknar den obefintliga arbetslöshet och den fulla sysselsättning som de facto gällde i decennier i den socialistiska välfärdsstaten under 1900-talets rekordår och egentligen ända in på 1980-talet.
 
En orsak till att jag har ”hållit tillbaka” och ”legat lågt” på sistone med siffror som nedanstående är att en del har uppfattat att siffror som dessa ”hänger ut” och stigmatiserar landets utomeuropéer och landets miljonprogramsområden och i förlängningen hela minoritets-Sverige samt att vare sig rasister eller antirasister blir särskilt glada över att se och begrunda sådana katastrofsiffror och för många räcker det nog mer än väl med att oroa sig för Trump, Åkesson, Le Pen, Wilders, Frauke, Orbán m fl m fl:
 
sysselsättningsgrad i december 2015 (OBS: dessa siffror är än mer extrema bland kvinnorna)
födda i Afrika: 48,1%
födda i Asien: 53,9%
 
arbetslöshet i december 2015 (OBS: dessa siffror är än mer extrema bland kvinnorna)
födda i Afrika: 30,7%
födda i Asien: 23,4%