Den brittiska högskolevärlden är fortsatt utpräglat vit

Den brittiska motsvarigheten till svenska Universitetskanslerämbetet har i dagarna publicerat den senaste statistiken om landets över 400 000 anställda inom den brittiska högskolesektorn och siffrorna visar bl a att ingen svart britt överhuvudtaget och endast 15 brittiska asiater (brittiska indier, brittiska iranier, brittiska araber, brittiska kineser, brittiska malaysier o s v) och 10 blandade britter ingår i den brittiska högskolevärldens översta skikt (rektorer, prorektorer, dekaner, prodekaner, direktörer, föreståndare, chefer o s v) samt att långt fler icke-vita britter arbetar som städare, vaktmästare, receptionister, kontorister o s v än som lärare och forskare. Med all sannolikhet är den svenska högskolevärlden än mer homogen och än mer segmenterad än den brittiska.