Från och med idag styrs huvuddelen av världen och mänskligheten av konservativa och nationalistiska regeringar

Världens 28 militärt, politiskt, kulturellt, ekonomiskt, geografiskt och demografiskt största, mäktigaste och ”viktigaste” länder där åtminstone 75-80% av mänskligheten bor och lever styrs fr om idag i de allra flesta fall av (höger)populistiska och/eller (reaktionärt) konservativa och/eller (religiöst) fundamentalistiska och/eller (auktoritärt) nationalistiska ledare, regeringar, partier, rörelser och ideologier (med undantag av Tyskland, Indonesien, Kanada, Frankrike och Italien och snart nog bara med undantag av de tre förstnämnda länderna) och varav flera sedan länge eller redan är de facto-diktaturer medan andra med all sannolikhet kommer att tas över av auktoritära regimer under den närmaste tiden:
 
USA
Ryssland
Kina
Tyskland
Storbritannien
Frankrike
Japan
Israel
Indonesien
Saudiarabien
Sydkorea
Kanada
Bangladesh
Iran
Australien
Indien
Italien
Pakistan
Turkiet
Brasilien
Nigeria
Mexico
Filippinerna
Etiopien
Vietnam
Egypten
Kongo
Thailand
 
(Ny)liberalismens andra belle époque och andra globalisering (1989-2008) har skapat en kulturkonservativ, religiöst fundamentalistisk, extremnationalistisk, isolationistisk och nostalgisk motreaktion som sannerligen både är planetär och ”homosapiensisk” (d v s den berör merparten av vår planet och huvuddelen av vår art) och mot bakgrund av gårdagens inrikespolitiska turbulens så framstår vår svenska röd-gröna regering verkligen och numera som det stora undantaget (bredvid Taiwan och några andra småstater) i jämförelse med hur de allra flesta människor på jorden styrs just nu (och kommer att styras under överskådlig framtid).