Inkomstskillnaden mellan kvinnor och män är mindre bland minoriteter än inom majoritetsbefolkningen

Det finns någonting med fattiga minoritetsinvånare (jämfört med rika majoritetsinvånare) vilka i ”normala” fall av de allra allra flesta döms ut som och anses vara (nästan alltid kulturellt och via religionen men ibland nästan genetiskt och via blodet) patriarkala sexister eller t o m patologiska kvinnohatare men vad gäller inkomstskillnader mellan de båda könen så ser det i stort sett alltid mer jämställt ut (jämfört med rika majoritetsinvånare):
 
Medan kvinnor i rika majoritetsdominerade Danderyd tjänar 60% av vad männen i Danderyd tjänar så tjänar kvinnor i fattiga minoritetsdominerade Botkyrka 80% av vad männen i Botkyrka tjänar.
16142318_10154311896950847_6042311870332617068_n
 
Denna statistiska ”minoritetsjämställdhetslag” gäller även utanför Sverige: I länder som USA och Storbritannien är minoriteter som svarta, latinos, muslimer och asiater i ”normala fall” av de allra allra flesta utdömda och ansedda som patriarkala sexister eller t o m som patologiska kvinnohatare men inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är samtidigt alltid regelmässigt mindre eller t o m mycket mindre bland dessa minoritetsinvånare än vad de är bland majoritetsinvånarna.
 
I USA är exempelvis de amerikanska muslimerna den enda gruppen i landet där inkomstskillnaden mellan kvinnor och män knappt ens existerar medan den är stor eller t o m mycket stor bland vita protestantiska amerikaner.
 
Sedan kan ovanstående skillnader och siffror så klart också förklaras med att åtskilliga rika majoritetsmän ”har råd att hålla sig med” s k hemmafruar eller åtminstone fruar som endast arbetar i mindre utsträckning liksom också att åtskilliga rika majoritetsmän ”har råd att hålla sig med” fruar som är yngre än dem själva (och vilka därmed tjänar mindre p g a biologisk ålder) medan fattiga minoritetsinvånare nog helt enkelt är fattiga ”rakt av” oavsett om de är kvinnor eller män.
 
Vidare finns det mycket som tyder på att minoritetsmän diskrimineras i långt högre utsträckning än minoritetskvinnor och det är väl känt att det går sämre för minoritetspojkar än för minoritetsflickor vad gäller skolresultat och tyvärr kan det också handla om att många vuxna minoritetsmän helt enkelt är ”utslagna” och därmed mer eller mindre ”nolltaxerar” (bidragsberoende, missbrukare, inlåsta på institution och på anstalt o s v).