Frankrike väljer nu av allt att döma Sveriges väg vad gäller att avskaffa rasbegreppet

En ny rapport från EU-kommissionen (d v s EU:s ”regering” och därmed vår ”andra” ”regering” då vi ju är medlemmar i EU) som går igenom antidiskrimineringslagstiftningen i samtliga 28 medlemsstater plus i Island, Norge, Liechtenstein, Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet visar att samtliga av alla dessa suveräna statsbildningar har undertecknat FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD) och påpekar att trots detta och trots att de 28 medlemsstaterna dessutom även lyder under EU:s rasdirektiv som förenklat är en av EU:s grundlagar och som explicit och ”utan att blinka” operationaliserar rasbegreppet (d v s inte en endaste enda av de 10 000-tals byråkrater, politiker och lobbyister som arbetar inom EU-strukturen i Bryssel och Strasbourg darrar överhuvudtaget på manschetten eller rodnar eller rynkar pannan eller slår ned eller slår bort blicken eller kliar sig på näsan eller gör något annat militant och ultraradikalt och superortodoxt antifascistiskt och antirasistiskt tics med sina byråkrat- politiker eller lobbyistkroppar när de hör rasbegreppet ljudas audiellt på ett av EU-språken eller ser rasbegreppet bokstaveras textuellt på ett av EU-språken – åtminstone inte ”i teorin”) så har…:
 
– Sverige avskaffat rasbegreppet som världens första suveräna nationalstat att göra detta och även tagit bort rasdiskriminering som diskrimineringsgrund från vår/sin/dess antidiskrimineringslag från 2008 (och därmed i stursk och stolt antirasistisk och antifascistisk ”svennestrid” mot både vidriga biologistiska FN, otäcka essentialistiska EU och hemska primordialistiska Europarådet)
 
– Finland ”härmat” oss och gjort detsamma och naturligtvis utan några som helst gliringar mellan raderna att finländarna nästan alltid kopierar svenskarna av historiska skäl liksom ofta också norrmännen gör (d v s denna lilla gliring finns här endast från min sida)
 
– Tyskland visserligen kvar rasbegreppet i sin lagstiftning men det omnämns att det är något som debatteras i landet av visserligen förståeliga skäl men tyskarna respekterar och ärar i varje fall sina FN- och EU-medlemskap till skillnad från svenskarna
 
– Belgien också kvar begreppet men använder sig av beteckningen ”antagen ras”
 
– Frankrike visserligen också fortfarande kvar rasbegreppet i juridisk mening men med tillägget ”vraie ou supposée” (t ex i betydelsen sann eller antagen rastillhörighet) MEN franska nationalförsamlingen röstade i maj 2013 igenom en proposition från det regerande antirasistiska och antifascistiska Socialistpartiet att Frankrike på sikt och med antirasistiska och antifascistiska Sverige som modell och förebild ska avskaffa rasbegreppet inklusive dess olika böjningsformer (prefixet ras-, adjektivet raslig, adverbet rasligt o s v) i alla lagtexter inklusive även de som rör internationella (FN-)konventioner och europeiska (EU-)direktiv, d v s Frankrike sällar sig därmed till det antirasistiska och antifascistiska uppror mot genomrasistiska FN och EU som Sverige och svenskarna en gång igångsatte, leder och för globalt i enlighet med den antirasistiska och antifascistiska svenska utrikespolitikens målsättning att till slut få samtliga suveräna stater på jorden att avskaffa rasbegreppet