Från det ena till det andra eller från Sundsta till Flemingsberg

Att under veckodagarna bo i Karlstads största villa (som en gång ägdes och beboddes av chefen för Karlstads och Värmlands största arbetsplats – en fabrik som f ö ingick i Ax:son Johnson-sfären) i den stadsdel som hålls för att vara Karlstads Djursholm (och som tillhör listan över Sveriges 40 rikaste områden) där endast 6-7% har utländsk bakgrund (och varav de allra flesta är europeiska invandrare eller adopterade, blandade och partners till majoritetsinvånare) och där det ej bor särskilt många överhuvudtaget (p g a att jättevillorna och även radhusen där är rejält ytmässigt tilltagna utöver de stora tomterna och trädgårdarna) även om bostadsområdet i sig inte är alldeles litet till ytan (och där de allra flesta av invånarna dessutom verkar vara kring 50-60 plus) och sedan under helgerna vara tillbaka i en av Sveriges största huskroppar av Le Corbusier-karaktär (och dessutom till på köpet s k avantgardistiskt och s k högt färgsatta av en invandrad tysk-judisk konstnär som var pro-Tredje världen-inspirerad och stod långt åt vänster) i en stadsdel som i statistikens värld räknas som Sveriges 28:e mest s k utsatta s k utanförskapsområde och där endast 8-9% har svensk bakgrund (och varav de allra flesta är s k arbetarsvenskar eller studenter vid Södertörns högskola samt en och annan partner till minoritetsinvånare) och där det bor extremt många människor (och påtagligt många barn, ungdomar och unga vuxna) per kvadratmeter i ett område som ej är särskilt stort till ytan (p g a att många av lägenheterna i de gigantiska huskropparna är rätt så ytmässigt små och fr a rejält överbefolkade) är något av en kontrast utan dess like men trots allt föredrar jag att bo i Flemingsberg än i Sundsta om jag skulle vara tvungen att välja bort en av bostadsadresserna:

I Flemingsberg råder en fullständigt genomnormaliserad mångkulturalitet, mångspråkighet, mångreligiositet och mångrasialitet på ett sätt som knappast är fallet i Sundsta där allt känns kulturellt homogent, enspråkigt och rejält vitt och som också tar sig uttryck i vardagen i form av utomvästerländska varor i butikerna och informationstexter på olika språk som bara finns och gäller i områden som Flemingsberg och dessutom är det trots allt en viss skillnad på att få och se ”reklam” från SD och att få och se ”reklam” från marxister i respektive område (sedan vet en ju inte om vare sig sverigedemokraterna är framgångsrika i Sundsta eller om marxisterna är framgångsrika i Flemingsberg).

16105908_10154304113285847_3739394414751142303_n