Om högerextremisten Bo G Montgomery på Håtunaholm

Det finns ett antal välkända (ökända) namn som figurerar inom den svenska extremhögerns historia som jag aldrig har lyckats hitta ett fotografi på eller ett porträtt av (d v s en tavla eller teckning eller ett filmklipp), d v s fram tills nu har jag bara fått fantisera om hur deras nunor och lekamen en gång såg ut (då de allra flesta av dem är döda idag) och en av dem är godsägaren, greven och fil dr Bo G Montgomery på Håtunaholm i Uppland vars anfader ”fajtades” tillsammans med Vilhelm ”Erövraren” när dennes delvis danskättade normander (tillsammans med allierade keltiska bretoner) erövrade England på 1000-talet (familjen Montgomery kom sedermera att betraktas som en skotsk adelsfamilj):
 
Men ”plötsligt händer det” – precis nyss hittade jag ett foto på greven!
15940785_10154301183155847_8218882062415823687_n
 
Bo Gabriel de Montgomery som var hans fullständiga namn och som hade studerat och disputerat vid Trinity College i Oxford samt var löjtnant vid Svea artilleriregemente (gamla A1) och bl a arbetade för Ax:son Johnsons Nordstjernan och vars fru och änka gick bort så sent som kring år 2000, betraktade sig både som genealog och historiker och forskade bl a om runstenar samt innehade det gods där den s k Håtunaleken ägde rum 1306.
 
Den svenske greven med sina stolta normandiska och skotska krigaranor (det finns f ö fler Montgomery:s inom den svenska extremhögern men Bo var nog den som var mest aktiv) är dels känd för sin imponerande privatsamling av tavlor föreställande Huset Stuarts kungar och drottningar och dels för att på sirlig överklassvenska ha tillskrivit HM Konungen för att be om tillstånd att sätta upp en frivilligbrigad bestående av svenska högerextrema officerare och soldater som skulle delta i invasionen av Sovjetunionen (d v s Operation Barbarossa) 1941, d v s greven var initiativtagare till det allra första försöket att skapa ett helsvenskt SS-förband.
 
Greve Montgomery var medlem i ett flertal högerextrema organisationer såsom Samfundet Manhem, Svensk Samling och Svensk Opposition och på hans gods hölls flera viktiga möten och middagar med representanter för den svenska extremhögerns absoluta elit (Lindholm, Essén, Carlberg m fl) och han publicerade sig både i högerextrem press och på högerextrema bokförlag (t ex skriften Närmare stormcentrum som Effellves förlag gav ut 1944) och mig veterligen var han trogen sina politiska ideal ända fram tills sin bortgång på 1960-taletokat
.