Adoptionsindustrin fortsätter att splittra och sära på syskon och tvillingar trots att det går emot vad forskningen säger

Ännu ett internationellt adopterat syskon- och tvillingpar (av tyvärr mängder) som uppenbarligen har skiljts åt och adopterats bort från ett icke-västerländskt land till olika adoptivfamiljer i ett västland – i just detta fall som tur är (åtminstone för flickorna i fråga) till samma land (d v s USA även om det är rejält långt mellan delstaterna Washington och Wisconsin):
 
 
Den globala adoptionsindustrin fortsätter att rutinmässigt skilja både syskon och tvillingar åt och har gjort så ända sedan den internationella adoptionens uppkomst efter Koreakriget på 1950-talet trots att all adoptionsforskning visar att en betydande och skyddande s k resiliensfaktor för adopterade (d v s om det går bra eller dåligt senare i livet) just är att bli adopterad tillsammans med och få växa upp tillsammans med ett biologiskt syskon.
 
Att adoptionsbyråerna i både de icke-västerländska ursprungsländerna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa och adoptionsbyråerna i västvärlden rutinmässigt skiljer syskonpar, syskontrion, tvillingar och även trillingar åt beror dels på att de västerländska adoptivfamiljerna inte alltid har råd eller tid att adoptera flera barn på en gång och dels på en ren och skär (och girig) ”vi låter marknaden och efterfrågan styra”-logik:
 
Det är helt enkelt lättare att adoptera bort ett barn i taget till olika västländer och ofta genererar ett barn i taget större summor pengar än att adoptera bort två eller flera barn ”på ett bräde” som generellt är ”billigare” per barn, d v s det handlar i praktiken om en slags ”mängdrabatt” som de västerländska hetero- och homosexuella paren och singlarna erbjuds om de ”orkar” ta emot mer än ett barn på en och samma gång (OBS: de allra flesta hetero- och homopar och singlar i Väst som adopterar idag är högutbildade med höga löner och jobbar ofta mycket och ”gör karriär” så många hinner bara adoptera ett barn i taget och ofta numera bara ett barn överhuvudtaget).