1917 började den värld som vi lever idag att födas

SvD:s Anders Q Björkman påminner om att den värld som började framträda för 100 år (d v s 1917) har lagt grunden till den värld vi har idag, d v s Ryska revolutionen och Tsar-Rysslands undergång liksom de habsburgska och osmanska imperiernas förestående dito och vilket bl a kom att resultera i att i stort sett samtliga länder som en gång ingick i Romanovs, Habsburgs och Osmanoğlus imperier (inklusive exempelvis Finland, Bosnien och Syrien) därefter skulle komma att drabbas av en lång serie av krig och konflikter vilka i flera fall fortfarande pågår.
 
Till Björkmans ”lista” kan också läggas det faktum att 1917 höll de ”infödda” vita europeiska soldaterna helt enkelt på att ”ta slut” och vilket ledde till att Ententens kolonialmakter kallade in 100 000-tals män från kolonierna och vilket resulterade i att vid krigsslutet befann sig fler icke-vita personer i Europa (i stort sett dock enbart unga män från Afrika, Asien, Nord- och Sydamerika med Karibien samt Oceanien) än någonsin tidigare i historien (och inräknat även under slavhandelns s k storhetstid på 1700-talet då visserligen åtskilliga fr a manliga slavar fraktades till Europa som fr a ”hushållsbetjänter” men deras antal går inte att jämföra med 1917 års siffror) och även om de på den tiden nog inte betraktades som invandrare av de infödda majoritetseuropéerna och även om få av dem kom att stanna permanent i Europa (d v s under mellankrigstiden) så går det att betrakta denna temporära demografiska närvaro så här i backspegeln som en slags föraning om den postkoloniala invandring till Europa som inleddes under efterkrigstiden och avkolonialiseringen och som därefter har fortsatt i än högre grad efter Kalla krigets slut och som ju fortfarande pågår just nu.