Återigen fjärrstyr Ryssland alltmer en politisk inriktning och rörelse i västvärlden

En gång i tiden fjärrstyrde Sovjet-Ryssland stora delar av västvärldens kommunistpartier och vänster (d v s vänstern till vänster om socialdemokraterna) via Tredje internationalen och Kominform och därefter mer indirekt: Idag fjärrstyr Putins Ryssland alltmer stora delar av västvärldens högerpopulistiska ledare och partier även om det ännu inte går att jämföra med den påverkan Sovjet-Ryssland en gång hade på de kommunistiska ledarna och partierna i västvärlden.
 
 
Efter att ha splittrat och sprängt EU inifrån (via UKIP och Brexit och via Vyšehrad-gruppen och den s k flyktingkrisen) och efter att på rekordtid ha tagit hem både de brittiska, amerikanska och italienska valen samt ytterligare ett antal val i flera central- och östeuropeiska länder (tyvärr handlar det pro-ryska lägret numera inte bara om västvärldens högerpopulister utan alltmer även om västvärldens vänsterpopulister och om delar av den västerländska vänster som står till vänster om socialdemokraterna) är det nu dags för Frankrike (för oavsett om Fillon eller Le Pen vinner så vinner Ryssland) och därefter står Tyskland på tur där både AfD och Die Linke hyser en pro-rysk inställning.