1944 kandiderade två vänsterkändisbarn för ett svenskt nazistparti

Ibland kan meningsskiljaktigheter mellan föräldrar och barn (om det nu var det det berodde på) leda till rätt så oväntade politiska vägval:
 
1944 kandiderade både författarinnan Annie Åkerhielm, dotter till Sveriges förste anarkist Nils Herman Quiding, och advokat Björn Dalström, son till den svenska arbetarrörelsens första kvinnliga ledare Kata Dalström, för Svenska socialistiska partiet (SSP) som tidigare hade varit ett vänstersocialistiskt parti men som utvecklades till ett nazistiskt parti under krigsåren.
 
15747795_10154268364880847_8964920738519411583_n
SSP erhöll dock ej mer än 5279 röster trots att båda dessa ”kändisbarn” hade agerat affischnamn för partiet i valkampanjen och trots att partiorganet Folkets dagblad basunerade ut att ”Söders arbetarmassor fylkas kring talarstolen” (men vilket samtidigt fotografier från partiets valmöten knappast tyder på – snarare verkar SSP:s möten ha frekventerats av s k ”Östermalmsdamer” och s k ”överklassnazister”). I samma val erhöll även fascistiska Sveriges nationella förbund 3819 röster och nazistiska Svensk socialistisk samling 4204 röster.
15781370_10154268416150847_2925880940650214674_n
 
Efter 1944 skulle det dröja många decennier innan ett svenskt fascistiskt och nazistiskt parti erhöll ett ungefär lika stort antal röster igen och vilket skedde först 1991 då Sverigedemokraterna erhöll 4877 röster i riksdagsvalet samma år (och däremellan erhöll Nordiska rikspartiet i och för sig rätt så anmärkningsvärda 470 respektive 446 röster i 1985 och 1988 års riksdagsval).