Landets tionde miljonte invånare kommer antagligen ha utländsk och utomeuropeisk bakgrund

Alla har säkert redan tagit del av ”nyheten” att alla vi som lever just nu och som har s k laglig rätt att befinna oss här i landet snart överstiger tio miljoner invånare och ”vi” betyder här att vi är medborgare i landet alternativt att vi har uppehållstillstånd i landet sedan minst 12 månader tillbaka och därmed har vi ett fullständigt personnummer (innehållande även de fyra sista siffrorna) och därmed är vi registrerade i folkbokföringsregistret och därmed är vi officiella invånare och ”undersåtar” i Konungariket Sverige och först därmed räknas vi in i den offentliga befolkningsstatistiken som SCB ansvarar för.
 
Faktum är dock att ”vi” redan de facto är över tio miljoner invånare i riket och antagligen har varit det ett tag nu inräknat alla ”de” 10 000-tals som befinner sig i riket just nu och som söker asyl och som saknar uppehållstillstånd liksom alla ”de” som har gått under jorden för att undvika att utvisas och deporteras plus alla ”de” s k papperslösa och alla s k EU-migranter (och vilka kanske är mest ”de” av dem alla för ”oss”).
 
Och när ”snart är vi svenskar tio miljoner”-nyheten visualiseras av medier och av myndigheter så handlar det nästan enbart om majoritetssvenska bebisar som får förkroppsliga och symbolisera denna visserligen historiska demografiska förändring (år 1900 uppgick exempelvis antalet invånare i Det förenade konungariket Sverige-Norge, d v s i den s k bernadotteska dubbelmonarkin, till ej mer än ca 7,5 miljoner invånare) när det egentligen är så att den i stort sett enda befolkningsgrupp i landet som gör att den svenska totalbefolkningen överhuvudtaget ökar utgörs av de invånare i landet som har någon form av bakgrund utanför EFTA och EU och fr a de s k utomeuropéerna.
15871903_10154267637045847_2480623919145459763_n15873475_10154267636940847_7673081225106933020_n
 
Sedan är det en annan sak att många majoritetssvenskar kanske skulle tycka att det skulle kännas ”konstigt” och skumt” om ”snart är vi svenskar tio miljoner”-nyheten skulle bildsättas och symboliseras av en somalisk, eritreansk, kurdisk eller syrisk flicka, av en kinesisk, indisk, turkisk eller iransk pojke eller av ett afghanskt eller chilenskt tvillingpar.
 
Utländsk bakgrund-invånarna och fr a just utomeuropeisk bakgrund-invånarna står nämligen och sedan flera år tillbaka för huvudparten av den svenska befolkningsökningen, d v s för ”pluskontot” och ”överskottet”, och detta gäller inte bara nyfödda bebisar (d v s s k ”andrageneration:are” och numera allt fler s k ”tredjegeneration:are” som föds i landet just nu och vars föräldrar eller far- och morföräldrar är utrikes födda) utan också och kanske fr a om nyanlända i alla åldrar inklusive så klart även nyanlända barn och unga.
 
Allt detta innebär att den officiella tiomiljonersinvånaren med stor sannolikhet kommer att vara antingen en nyfödd s k ”andrageneration:are” med utomeuropeisk bakgrund (eller t o m en s k ”tredjegeneration:are) eller en asylsökande utomeuropé i 20-30-årsåldern som nyligen fått uppehållstillstånd och troligen inte just en nyfödd majoritetssvensk mot bakgrund av att uppemot 50% av den majoritetssvenska befolkningen idag är över 45 år (och därmed i s k infertil ålder) medan kring 95% av alla som invandrar från den utomeuropeiska världen är under 45 år gamla (och därmed i s k fertil ålder även om åtskilliga av de sistnämnda ännu inte har uppnått s k könsmogen och reproduktiv ålder).