Sportpalatsets initiativtagare var nazist

”Upptäckte” nyss att direktören, fastighetsägaren och byggherren Knut Faugust som bl a stod bakom Sportpalatset vid Sankt Eriksbron (där Bruno Liljefors bodde och där ABBA senare spelade in flera av sina album) var medlem i Nationalsocialistiska arbetarepartiet på 1930-talet (även kallat Lindholmspartiet efter sin ledare), därefter från 1941 i Per Engdahls Svensk opposition och slutligen i Nils Flygs Svenska socialistiska partiet där han kvarstannade fram till sin bortgång 1944.

15726741_10154252303595847_4379691096875219379_n