Dagens svenska ”koloni” i Spanien föregicks och byggdes delvis upp av svenska nazister och högerextremister

Idag skriver DN om antropologen Anna Gavanas nya bok ”Pensionärsplaneten” som handlar om de s k spaniensvenskarna:
 
 
Åtminstone 90 000 svenskar är numera bosatta i Spanien och i huvudsak i Andalusien och miljontals svenskar reser dessutom varje år till Spanien och gärna särskilt också till Andalusien (liksom så klart även till de spanska öarna i både Europa och Afrika) som svenskarna nog mer känner som Costa del Sol.
 
Få känner dock till att den svenska ”kolonin” i Spanien grundades av nazister, fascister och högerextremister under åren efter Andra världskriget.
 
De första svenskarna som i modern tid flyttade till Spanien för att bosätta sig där och särskilt till Andalusien gjorde det efter Andra världskriget och utgjordes i huvudsak av nazister, fascister och högerextremister vilka tillsammans med tyska, belgiska, nederländska, franska, italienska, österrikiska, ukrainska, kroatiska, ungerska, rumänska, norska, danska och finska (o s v) nazister, fascister och högerextremister (varav åtskilliga var krigsförbrytare eller hade tillhört den absoluta militära och politiska nazieliten i respektive land) valde att antingen ofrivilligt fly till eller att frivilligt gå i exil i Francos Spanien som blev det viktigaste europeiska bosättningslandet för den panvästerländska extremhögern under Kalla kriget (d v s före både Sverige och Schweiz där åtskilliga invandrade nazister, fascister och högerextremister också bosatte sig efter kriget) och för de som inte kunde eller ville utvandra till Mellanöstern (fr a till Egypten och Syrien), till den engelsktalande världen (fr a till Australien och Kanada) eller till Sydamerika (fr a till Argentina och Brasilien).
 
Åtminstone ett 15-tal svenska SS-soldater emigrerade till Spanien under efterkrigstiden liksom ett rätt så stort antal andra svenska högerextremister och en av dem var bl a den gamle lindholmsnazisten Lars Magnus Westrup som i egenskap av entreprenör, direktör och producent grundade, drev och var engagerad i den svenskspråkiga radiokanalen, det svenska föreningslivet, det svenska kulturlivet och den svenska skolan i Spanien och som överhuvudtaget spelade en viktig roll för att etablera den svenska ”kolonin” i Spanien under en tid när antalet permanent boende svenskar i landet understeg 5000 och vilket nog var fallet långt in på 1960-talet (en av dem var f ö den en gång så berömde svenske kompositören, musikern och artisten Stig Hansson a.k.a. Jules Sylvain som också hamnade i Francos Spanien efter kriget och som Westrup arbetade tillsammans med trots att Sylvain både var homosexuell och hade judiskt påbrå samt hade adopterat en son som var österrikisk jude): Jag har själv genom åren ”sprungit på” äldre spaniensvenskar som väl minns Westrup och dennes insatser för att etablera och bygga upp den svenska ”kolonin” i landet när ”kolonin” endast räknade några tusen (svenska) själar.
 
Efter Francos död återvände Westrup till Sverige och engagerade sig i svenska Framstegspartiet som på 1970- och 80-talen var en föregångare till både NyD och SD och på 1990-talet grundade han och byggde han upp skivbolaget Ragnarock Records som under några år kom att vara världens största vit makt-musikproducent men det är så klart en helt annan historia som inte har något med dagens spaniensvenskar att göra.
 
Sonen Nicolas Westrup som är uppvuxen inom den svenska ”kolonin” i Spanien är idag f ö aktiv sverigedemokrat och bland dagens spaniensvenskar finns flera s k ”andrageneration:are” (d v s de som är uppvuxna i Spanien och som har föräldrar som är födda i Sverige) som är aktiva högerextremister såsom den bland spaniensvenskar i Andalusien välkände advokaten och direktörssonen Erik Norling som är uppvuxen i Málaga (och som har adress bakom busstorget i Fuengirola för den som känner sig hugad att anlita denne) och som får sägas tillhöra den spaniensvenska överklassen.