Det geopolitiska raskrigs- och civilisationskrigstänket är här nu

Om att den svenske statsvetaren Rudolf Kjellén hemsöker oss alla idag via den amerikanske statsvetaren Samuel P. Huntington (Trumps inspiratör i utrikesfrågor) och den ryske statsvetaren Aleksander Dugin (Putins inspiratör i utrikesfrågor) vars båda huvudverk firar 20 år

1996 publicerade den legendariske (och idag framlidne) amerikanske statsvetaren (av många också ansedd som högerextrem) Samuel P. Huntington ”The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order” som handlade om USA:s och Västs framtid och som så här i efterhand alltmer framstår som själva grundtexten för dagens konservativa och reaktionära våg i västvärlden (i form av högerpopulism och extremhöger och i form av Trumps kommande utrikespolitik och världsbild) och ett år senare (1997) publicerade den likaledes legendariske (och ännu levande) ryske statsvetaren (av många också ansedd som högerextrem) Aleksander Dugin ”The Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia” som handlade om Rysslands och Östs framtid och som också så här i efterhand framstår som själva grundtexten för dagens konservativa och reaktionära våg i den gamla Andra världen, d v s det forna kommunistiska Ryssland och Central- och Östeuropa (i form av illiberalism och auktoritarism och i form av Putins utrikespolitik och världsbild).

Medan Huntingtons huvudtes är att USA måste förlänga sin globala dominans både via fortsatt alliansbyggande och genom att till varje pris och närmast med alla till buds stående medel motarbeta Asien med tonvikt på Kina och delvis också den muslimska världen så är Dugins huvudtes att Ryssland måste återta sin globala dominans både via fortsatt alliansbyggande och genom att till varje pris och närmast med alla till buds stående medel motarbeta Väst med tonvikt på USA och delvis också Västeuropa.

Det har nu gått 20 år sedan dessa båda grundtexter publicerades och vilka då betraktades som både extrema och kontroversiella (de var helt enkelt avantgardistiska och före sin tid) då både Huntington och Dugin betraktar världens stater, folkslag, religioner och civilisationer på ett närmast organiskt (geopolitiskt) vis och vilket går tillbaka till geopolitikens grundare för 100 år sedan den legendariske (och sedan länge avlidne) svenske statsvetaren (av många också ansedd som högerextrem) Rudolf Kjellén som numera sedan några år tillbaka är Sverigedemokraternas inspiratör samt till det faktum att internationella relationer under 1900-talets första hälft också kallades för internationella rasrelationer.

Allt är med andra ord som upplagt för en storkonflikt under den närmaste framtiden och en svensk, en amerikansk respektive en rysk statsvetares världsbild/er som en gång i tiden betraktades som (höger)extrem/a styr nu i det närmaste mänsklighetens och planetens framtid.