Spelbolaget King gör rätt som använder sig av jämlikhetsdata för att kartlägga representation

När det svenska dataspelbolaget King tillämpar jämlikhetsdatametoden (utifrån enkätprinciperna självidentifikation, informerat samtycke, anonymitet och frivillighet) i sin medarbetarenkät för att alls kunna kartlägga och kvantifiera de lagstadgade diskrimineringsgrunderna samt kunna följa upp representationen över tid för att därmed om möjligt kunna åtgärda situationen blir det antifascistisk och antirasistisk panik och antifascistiska och antirasistiska krigsrubriker trots att detta är vad i stort sett hela världen gör utom det antifascistiska och antirasistiska Sverige (och några andra länder till) och trots att detta är fullt lagligt och fr a absolut nödvändigt om vi överhuvudtaget ska kunna komma vidare i det här landet bortom allt visserligen hypermilitant antirasistiskt tal om mångfald och bortom all visserligen hyperradikal antirasistisk pro-minoriteter retorik.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L77A4/succebolaget-registrerar-anstalldas-sexuella-laggning

Jämlikhetsdata är INTE registrering eller register – omvänt är då redan alla invånare i Sverige just registrerade i ett (folkbokförings)register (och mycket få länders invånare är f ö det) men problemet är att enbart två diskrimineringsgrunder går att urskilja i detta register (biologiskt kön och kronologisk ålder): För de övriga fem diskrimineringsgrunderna saknas helt data (t ex om hudfärg, etnisk tillhörighet och trosuppfattning) och just därför gör King helt rätt och visar vägen framåt i det land som å ena sidan är mest progressivt i världen vad gäller antirasistisk mångfaldsretorik men å andra sidan vägrar att mäta allt vad mångfald och (under- och över)representation heter i den militanta antifascismens och den färgblinda antirasismens namn.

Kings svenska anställdas antifascistiska och antirasistiska reaktioner på medarbetarenkäten är ett utmärkt exempel på denna hyperradikala svenska färgblinda antirasism liksom Aftonbladets antifascistiska rubriksättning och behandling av frågan och fackföreningen Unionens antirasistiska uttalande: De är alla stenhårda antifascister och antirasister och hyllar mångfald och minoriteter men de vägrar att överhuvudtaget räkna mångfalden och talar i stället (fullständigt oinformerat och mot bättre vetande) om register och registrering samtidigt som de med all säkerhet inte har något emot att använda autentisk och riktig registerdata om biologiskt kön och kronologisk ålder (eftersom de säkerligen fajtas i stort sett dygnet om för kvinnors och unga vuxnas rättigheter och representation).