Hur det går för utomeuropéerna avgör alltmer hela Sveriges framtid

SvD:s Negra Efendić uppmanar LO och Svenskt näringsliv att skärpa sig vad gäller den alltmer upphetsade debatten om att införa enkla jobb med låga löner för landets utomeuropéer:

”Nyanländas integration på arbetsmarknaden är en nyckelfaktor för ökad välfärd. Tiotusentals människor är just nu inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsreform som ska förbereda dem för jobb eller utbildning. Resultaten av insatserna är en minst sagt en dyster läsning. Endast fem till sex procent av nyanlända får ett jobb utan subvention efter avslutat etableringsprogram…. Med det i åtanke måste man påminna sig om att Sverige är ett av de OECD-länder som är sämst på integration på arbetsmarknaden, sett till den stora skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes- och utrikesfödda… Nu är det dags för både Svenskt Näringsliv och LO att kliva ur sandlådan och skärpa sig. Nu handlar det om Sveriges framtid.”

http://www.svd.se/skarp-er-det-handlar-om-sveriges-framtid/om/jobben-for-nyanlanda

För medan högkonjunkturen är starkare än någonsin och fler lediga jobb än någonsin just nu är utannonserade (det handlar om över 100 000 lediga jobb just nu) och medan 10 000-tals tjänster är obesatta och full sysselsättning råder bland landets majoritetssvenskar och medan kompetensförsörjningen är akut och börjar närma sig ett kris- och katastroftillstånd inom mängder av både LO-, TCO- och SACO-yrken p g a de stora majoritetssvenska pensionsavgångarna (byggjobbare, taxichaufförer, bussförare, hotell- och restauranganställda, sjuksköterskor, socionomer, lärare, läkare, ingenjörer, arkitekter o s v o s v o s v) så ökar hela tiden arbetslösheten bland utomeuropéerna som idag utgör hälften av landets arbetslösa och kommer att utgöra hela (vansinniga, astronomiska, surrealistiska och overkliga) två tredjedelar av landets samtliga arbetssökande redan år 2018 (SIC SIC SIC!).

Samtidigt är den demografiska förändringen som Sverige genomgår just nu och i blixtsnabb takt fullständigt irreversibel liksom fullständigt ohållbar (just nu i varje fall) och det enda som kan rädda den svenska ekonomin, den svenska välfärden och därmed Sveriges framtid som Efendić skriver är att Sverige antingen börjar massimportera 10 000-tals och åter 10 000-tals invandrare per år (vissa säger att minst 65 000 nya invandrare krävs per år – andra att det handlar om minst 100 000 nya invandrare för att täppa igen hålen och vakanserna p g a pensionsavgångarna) eller att de utomeuropéer som redan befinner sig i landet kommer i arbete på något sätt:

De infödda majoritetetssvenskarna (tillsammans med de nordiska och europeiska och västerländska invandrarna) blir nämligen hela tiden bara äldre och äldre och det är utomeuropéerna som numera står för allt större andelar av den ”biologiska” påfyllning som äger rum både vad gäller nya invånare (nyfödda och nyanlända) och nya invånare i arbetsför ålder (16-64 år) – d v s både födelsenytillskottet, invandringsnytillskottet och arbetskraftsnytillskottet är idag och framgent helt och hållet beroende av utomeuropéerna (de uppvisar högre födelsetal, det är de som invandrar och de är fr a unga och t o m extremt unga jämfört med majoritetssvenskarna och de nordiska och europeiska och västerländska invandrarna som både föder färre barn, utvandrar i högre utsträckning och fr a bara blir äldre och äldre).

Om ingenting förändras så kommer Arbetsförmedlingens prognos annars tyvärr att slå in inom bara 2-3 år: Den rådande högkonjunkturen (och det faktum att Sverige just nu är ett av världens absolut rikaste länder per invånare) kommer helt enkelt att ”förstöras” av att Sverige inte klarar kompetensförsörjningen och vilket översatt till ”rakt på sak”-språk innebär att om inte utomeuropéerna kommer in i arbetslivet och fortsätter att vara arbetslösa, bidragsberoende, fattiga, marginaliserade och segregerade så sätts hela Sveriges framtid på spel då de alltmer åldrade majoritetssvenskarna faktiskt numera är ”helt i händerna på” landets utomeuropéer.

.