SvD:s Per Gudmundson lyfter fram den gamle antisemiten och högerextremisten Gunnar Unger

SvD:s Per Gudmundson fortsätter att lyfta fram sina förebilder (och föregångare på SvD:s ledarredaktion) i sann ”hyllas den som hyllas bör”-stil:
 
Tidigare har bl a den en gång så geniförklarade radikalkonservative ledarskribenten Eddie Tistelgren prisats och inte minst dennes av många inom borgerligheten smått älskade ledarartikel som elakt gisslade alla de antifascister som uttryckte oro för SD redan på 1990-talet och nu har turen kommit till den ärkereaktionäre högerextremisten, antidemokraten, pro-nazisten och antisemiten Gunnar ”Sagittarius” (a.k.a. ”Spectator”) Unger.
 
 
Unger hade en bakgrund i organisationer som Fosterländska ungdomssällskapet, Svensk ungdom och Heimdal och 1937 besökte denne ett paramilitärt nazistiskt arbets- och träningsläger i Bayern och skrev efteråt entusiastiskt:
 
”Fulla av beundran för den anda av fullödig folkgemenskap och intensiv manlighet som så präglat allt det vi sett lämnade vi arbetslägret vid Gauting. Men kvar dröjde desslikes insikten om att i glimten ha skymtat ett levande instrument för konstruktiv politik.”
 
Unger var vidare (i egenskap av något av den radikalkonservative Arvid Fredborgs ”sidekick”) medförfattare till den legendariska högerradikala och antisemitiska skriften Den svenska linjen (som Fria moderata studentförbundet sedermera kom att uppskatta så till den milda grad att dess tidskrift Svensk linje kom att uppkallas efter denna skrift) som 1940 bl a skrev följande om den s k befolkningsfrågan (d v s rasfrågan, d v s den på den tiden vetenskapliga sanningen att svenskarna var vitast av alla vita folk på jorden och därför inte skulle reproducera sig och blanda sig med andra rent biologiskt-genetiskt-medicinskt), om den s k judefrågan (d v s den då mycket aktuella frågan om den judiska flyktinginvandringen) och om det s k nya Tyskland (d v s det Tyskland som vi i efterhand oftast benämner som Nazi-Tyskland):
 
”Det övervägande flertalet svenskar – och vi utgöra inget undantag – anse vidare vårt folks enhetliga sammansättning vara ett oförytterligt värde. Försök att i större antal placera judiska flyktingar som yrkesutövare i vårt land har vållat stor irritation och skulle även i framtiden skapa konflikter. Immigrationsproblemet är avhängigt av befolkningsfrågan. Det gäller för oss att se till att något behov av immigration ej finnes… Men kan man förändra en så komplicerad process som befolkningsutvecklingen utgör? Med Tysklands exempel för ögonen vågar man svara ja.”
 
Under kriget arbetade Unger på den för eftervärlden rätt så famösa myndigheten Statens informationsstyrelse som fr a kom att granska (och reprimandera och censurera) vad den svenska pressen skrev om ”det nya Tyskland” och som gång efter annan kritiserade och ibland även (som straff) drog in antifascistiska tidningar som liberala Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och syndikalistiska Arbetaren vilka enligt Unger och hans pro-tyska kollegor på Statens informationsstyrelse ofta ansågs gå över anständighetens gräns i sin kritik av Nazi-Tyskland.