Avkolonialiseringen började för 75 år sedan

För 75 år sedan erövrade Japanska imperiet Sydostasien och stora delar av Oceanien inom bara ett kvartal (d v s på tre månader) genom att besegra en efter en av dåtidens mäktigaste västerländska imperiemakter på slagfältet och vilket resulterade i att Japanska imperiet under en tid faktiskt behärskade en försvarlig procentandel av hela planeten (rent geografiskt) och en försvarlig procentandel av hela mänskligheten (rent demografiskt).
 
 
Därmed inleddes också (d v s för 75 år sedan) i praktiken den avkolonialisering som sedermera ägde rum (de jure) under efterkrigstiden och Kalla kriget:
 
Idag står det klart att de europeiska och västerländska kolonierna i Asien, Afrika och Oceanien sannolikt aldrig hade blivit självständiga på så kort tid som det ändå tog (i praktiken mellan 1947-84) om världens enda dåtida icke-västerländska stormakt inte hade besegrat och därmed förnedrat och ”vanhedrat” de västerländska kolonialmakterna i grunden under Andra världskriget (sedan är det naturligtvis helt fel att ha ihjäl 10 000-tals västerländska soldater både på slagfältet och i krigsfångeläger och likaså att internera 10 000-tals civila västerlänningar runtom i Asien i jättelika koncentrationsläger vilka i många fall hade bott och levt som bosättare i de asiatiska kolonierna i generationer).
 
Bortsett från att västerlänningarna lämnade Asien ”i förtid” efter kriget så är det ju samtidigt också ett faktum att japanerna betydde sig extremt illa mot sina asiatiska undersåtar, att det maktvakuum Japan lämnade efter sig efter sammanbrottet och kapitulationen 1945 (liksom det faktum att japanerna medvetet beväpnade antivästerländska politiska rörelser innan de kapitulerade) lade grunden till de ytterst brutala och grymma postkoloniala auktoritära regimerna i Asien (vare sig de betecknade sig som vänster eller höger) och inte minst till det gigantiska blodbad som skulle följa i Nordost- och Sydostasien som ju var världens och mänsklighetens ”slakthus” mellan 1945-84 när otaliga postkoloniala krig härjade i regionen och resulterade i miljoner och åter miljoner döda.