Om två av Sveriges första blandade och om Sveriges kanske första (inhemskt) transrasialt adopterade

Om två av Sveriges första blandade (med en svensk mor och en far från Medelhavsregionen och Mellanöstern) och om Sveriges kanske första (inhemskt) transrasialt adopterade
 
Per Wästerg skriver i dagens SvD Kultur om (Joakim Langers bok om) diplomaten Constantin Karadja som lyckades förhindra att 10 000-tals rumänska judar mördades under kriget och som växte upp i Stockholm då hans mor var den stenrike ”brännvinskungen” LO Smiths dotter Mary:
 
 
Enligt Wästberg (och Langer) blev Mary som var gift med den osmanske paschan Jean Karadja (som var Osmanska imperiets ambassadör i Stockholm) sedermera pro-nazist innan och under kriget och översatte bl a Sions vises protokoll: Alltför många inom den svenska överklassen vurmade som bekant för antisemitism, fascism och nazism under mellankrigstiden.
 
Constantin Karadja som föddes 1889 bör vara en av landets första blandade med en svensk mor och en far från Medelhavsregionen och Mellanöstern (OBS: detta är den statistiskt-demografiskt absolut vanligaste ”blandparskombon” än idag – och månne lade den svenske ”brännvinskungens” dotter faktiskt grunden till denna blandparskombinationstradition?).
 
Jean Karadja fick dessutom ett barn med en svensk tjänsteflicka (innan äktenskapet med Mary Smith) som adopterades vid två års ålder under namnet Nannie av det legendariska paret Knut och Alice Wallenberg vilka annars har gått till historien som barnlösa: Det är mycket vanligt för att inte säga i det närmaste legio att eftervärlden benämner adoptivföräldrar som barnlösa då adoptivbarn sällan eller aldrig betraktas som ”riktiga” barn i historiens backspegel och inte minst gäller det kändisar (t ex heter det nästan alltid att Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir var och gick bort som barnlösa men båda adopterade två döttrar – Arlette Elkaïm från Algeriet respektive Sylvie Le Bon vilka f ö båda fortfarande lever).
 
Nannie Wallenberg (vars liv kom att bli rätt så dramatiskt – se http://www.nt.se/nyheter/nannie-wallenberg-var-inte-lik-nagon-annan-1595609.aspx) föddes 1885 och bör liksom sin lillebror Constantin inte bara ha varit en av landets första blandade med en svensk mor och en far från Medelhavsregionen och Mellanöstern (och dessutom fyra år äldre än sin halvbror Constantin) utan också landets kanske första (inhemskt) transrasialt adopterade som dessutom adopterades av Sveriges rikaste och mäktigaste par (d v s ”Wallenberggubben” i egen hög person och dennes fru) och det kanske märkligaste av allt är att Nannie Wallenbergs gamla hem i Östergötland Fogelvik slott just nu är till salu (slottet verkar f ö ha varit till salu ett tag nu till det facila priset av 35 miljoner SEK – frågan är väl dock kanske vem som egentligen vill bo nära den visserligen rätt så romantiska borgruin där den olycksalige medeltidskungen Karl Knutsson Bonde en gång huserade).