Svensk invandringshistoria 1860-2015

Svensk invandringshistoria i (ytterst) komprimerad form – största födelseländerna för invandrade från (och enligt) 1860 års folkräkning till (och enligt) 2015 års befolkningsregister:
 
Det ska också påminnas om att under 2000-talet har den svenska befolkningsökningen bestått och utgjorts av (fr a utomeuropeisk) invandring(söverskott) till 80% (eller t o m mer än så) då den infödda befolkningens födelsetal inte är tillräckligt höga och då många inrikes födda utvandrar (sedan flera år tillbaka utvandrar fler per år än antalet som utvandrade per år under den svenska massutvandringens tid mellan ca 1880-1910) och fr a så utgör de utrikes födda (i huvudsak utomeuropeiskt födda) en snabbt växande andel av landets invånare i s k arbetsför och produktiv ålder (16-64 år) medan de inrikes födda samtidigt blir allt äldre.