Skyldig till identitetspolitik?

Antar att jag är en av dem som Jimmy Baker (moderaternas starke man i Botkyrka) syftar på i Aftonbladet då jag alldeles uppenbarligen har arbetat för och ”konsultat” (visserligen gratis) åt Botkyrka kommun i arbetet med att införa jämlikhetsdata:
 
 
Jag är vidare huvudredaktör för boken ”Om ras och vithet i det samtida Sverige” som har sålt i närmare 2000 exemplar (dock har jag inte tjänat någonting själv på den) och jag var absolut drivande bakom Mångkulturellt centrums satsning på rasfrågan 2011-13 genom att (tillsammans med andra) stå bakom landets första forskarkonferens om ras och vithet, utställningen ”Varning för ras”, forskarnätverket för svensk kritisk ras- och vithetsforskning, ett flertal mindre utställningar, ett 80-tal programpunkter, panelsamtal och seminarier på temat ras samt ett flertal föreläsningar med några av de internationellt mest namnkunniga inom forskningsfältet kritiska ras- och vithethetsstudier.