Vilka är landets fosterbarn?

Det blir alltmer uppenbart att de 32 000 barn som varje år vårdas/förvaras/placeras utanför föräldrahemmet p g a myndigheters (och det som tidigare under den socialistiska välfärdsstatens guldålder kallades den sociala barnavårdens) omhändertaganden, interventioner och beslut med största sannolikhet fr a har utländsk och utomvästerländsk bakgrund till övervägande delen även om det tyvärr saknas offentlig statistik om vilka dessa barn är. Sannolikt handlar det inte minst om s k ”andragenerationsbarn” som flyttas från miljonprogramsområdena till majoritetssvenska familjer i villa- och radhusområdena och varav några ibland även adopteras av desamma.

15350666_10154179705265847_4034999595339474132_n