Den borgerliga pressens medlöperi då och nu

Mattias Hagberg skriver idag i dagens DN Kultur om att allt fler svenska dagstidningar(s ledarsidor) blir alltmer pro-högerpopulistiska:
 
 
Innan och under kriget var ett flertal svenska borgerliga dagstidningar(s ledarsidor) i olika hög grad pro-nazityska (ÖC, AB, HD, NDA, NST m fl) och nästan alltid höll deras texter en högre nivå (stilistiskt, retoriskt, intellektuellt o s v) än de ganska så vulgära explicit nazistiska tidningarnas artiklar och idag börjar denna situation som då rådde alltmer att återigen gälla:
 
Medan de sverigedemokratiska och högerextrema (oftast internetbaserade) medierna idag förestår en minst lika vulgär och s k folklig och proletär retorik som den som gällde på 1930- och 40-talen så står ett stadigt växande antal svenska dagstidningar(s ledarsidor) för en ”finare” och mer polerad stil i sina ledare och krönikor men vilka i slutänden torgför ett alltför liknande budskap som de förstnämndas texter (EP, SvD, DI, GP, NA, SmP, NWT m fl).
 
”Flera namnkunniga borgerliga debattörer har de senaste åren gjort en liknande resa, samtidigt som de dragit med sig sina ledarsidor. Med ett tuffare tonläge, ett tydligt fokus på samtidens känsligaste debattämnen och ett värdekonservativt anslag har de skapat en hausse kring borgerlig opinionsjournalistik som få kunde drömma om för bara några år sedan.”