Kritik av regeringens handlingsplan mot rasism

Mattias Beruk Järvi och Johan Eklund kritiserar den nuvarande antirasistiska (och feministiska) regeringens färska antirasistiska (och antifascistiska) plan och strategi mot rasism inklusive mot strukturell rasism:
 
 
”Handlingsplanen saknar tyngd då den ej tar upp metoden jämlikhetsdata som tillämpas i länder som Storbritannien, USA, Kanada och Australien där metoden ger en omfattade bild av diskrimineringen av olika minoriteter i samhället:
 
Jämlikhetsdata är beteckningen på en metod som används för att på ett etiskt, rättssäkert och vetenskapligt sätt ta fram kunskap som kan utgöra underlag för en medveten och aktiv jämlikhets -och antidiskrimineringspolitik.
 
Både FN, EU och Europarådet har regelbundet kritiserat Sverige för att inte samla in relevant kunskap och systematisk statistik om olika minoriteters situation, denna kritik måste tas på högsta allvar.”
 
Dessutom ska det tilläggas att den antirasistiska regeringen i sin antirasistiska handlingsplan (ironiskt och paradoxalt och faktiskt även bisarrt och knasigt nog) inte bara tydligt säger nej till praktiserandet av jämlikhetsdata trots att FN och EU ständigt kritiserar Sverige för att helt sakna data, siffror och statistik om hur det egentligen går för landets olika minoriteter i den fysisk-kroppsliga och materiella-statistiska verkligheten (d v s bortanför den antirasistiska och antifascistiska retorikens värld liksom bortanför de antirasistiska och antifascistiska lagtexternas och policydokumentens värld) utan också nämner och tar upp Sveriges avskaffande av rasbegreppet som ett exempel på vad Sverige har gjort och gör för att bekämpa rasism.