Senaste utgåvan av Ointroducerad adel

Den senaste utgåvan av ”Ointroducerad adel” är en guldgruva för alla oss som är (måhända smått osunt) intresserade av (och fixerade vid) den svenska socialgrupp 1-extremhögern och den svenska s k överklassnazismen och älskar att frossa i stamtavlor och räkna ut vem som var eller är gift med vem, vem som är barn eller barnbarn till vem samt vilka som äger vilka företag, vilka som är eller blev professorer, generaler, ambassadörer, chefsläkare och domare och vilka som bor på vilka slott och herresäten och intressant nog (men inte oväntat) så har redaktionen för ”Ointroducerad adel” känt sig nödgad att behöva ange ett antal förkortningar som syftar på olika medaljer och utmärkelser som är kopplade till Tredje riket och krigsåren då så många svenska adelsmän (och faktiskt även ett antal svenska adelskvinnor) tillhörande både den introducerade och den ointroducerade aristokratin tjänstgjorde som frivilliga i och för Nazi-Tyskland och både vid och bakom fronten mellan 1939-45.
15181500_10154149235005847_328393115697647337_n