En majoritet av Stor-Stockholms invånare har nu utländsk bakgrund

Stockholmarna har nu skrivit historia (naturligtvis utan att på något sätt veta om det själva – det kanske bara är jag och några till som tillhör ett annat politiskt läger som räknar på detta) – Konungariket Sveriges huvudstad bebos nu återigen, för så var fallet även på 1600-talet, av en majoritet minoritetsinvånare:
 
Huvudstadsregionen, d v s Stockholms län eller Stor-Stockholm, med sina 2 248 478 invånare har nu med 100% säkerhet en totalbefolkning som domineras av invånare med någon form av utländsk bakgrund två generationer bakåt:
 
utrikes födda i Stockholms län (den s k ”första generationen”) 2015: 23%
 
inrikes födda i Stockholms län med två utrikes födda föräldrar (den s k ”andra generationen”) 2015: 10,3%
 
inrikes födda i Stockholms län med inrikes födda föräldrar vars föräldrar är utrikes födda (den s k ”tredje generationen”) 2015: 6% (OBS: denna grupp har fördubblats på bara några år och ökar snabbt)
 
inrikes födda i Stockholms län med en inrikes och en utrikes född förälder 2015 (de s k ”blandade”): 13%
 
= 52,3%
 
Redan idag råder samma typ av befolkningssammansättning i flera västerländska huvudstadsregioner och inom något decennium kommer detta att vara mer eller mindre normen i merparten av västvärldens huvudstäder.
 
Det faktum att de högerpopulistiska och högerextrema partierna nästan alltid erhåller relativt låga röstandelar i de västerländska huvudstadsregionerna har inte bara med att de infödda invånarna i dessa storstäder är mer ”toleranta” än de som inte bor där utan snarare handlar det alltmer om att de västerländska huvudstadsregionerna numera domineras av minoritetsinvånare vilka i mycket lägre utsträckning röstar på högerpopulistiska och högerextrema partier.
 
För svensk del så gissade jag att detta historiska demografiska skifte i Stor-Stockholm ägde rum redan för 2-3 år sedan men nu är det i alla fall med all säkerhet s k statistiskt säkerställt att den svenska huvudstadsregionen ej längre har en infödd majoritetsbefolkning. Utöver ovanstående 52,3% tillkommer dessutom tiotusentals stockholmare som inte är folkbokförda överhuvudtaget och vilka har utländsk bakgrund såsom de s k EU-migranterna och de papperslösa.
 
På ett sätt går det att säga att detta är en tillbakagång till historien då detta även var fallet i stormaktstidens Sverige – d v s även då dominerade invånare med utländsk bakgrund den svenska imperiemetropolen.
 
Den stora skillnaden är så klart att bland alla invånare som idag har någon form av utländsk bakgrund så dominerar numera de som har utomeuropeisk bakgrund p g a att invandringen domineras av utomeuropéer (och vilket inte var fallet i 1600-talets Sverige) samt p g a att de invånare som har utomeuropeisk bakgrund uppvisar högre fruktsamhetstal utöver att de också är unga eller t o m mycket unga (d v s de är helt enkelt i s k fertil ålder) och p g a att de infödda stockholmarna blir allt äldre och äldre (och därmed är en hög andel av dem redan i s k infertil ålder) och helt enkelt minskar i antal och i andel för varje år som går p g a s k naturlig avgång.

En kommentar

  1. Pingback: Biblioteken, representationen och vithetsnormen