En sammanfattning av årets ”verksamhet”

Dags att börja sammanfatta året (d v s år 2016):
 
SJ:s hemsida säger att jag har gjort 87 inrikes och 4 utrikes tågresor i år (och att jag har 8 kvar att göra).
 
SAS hemsida säger att jag har gjort 8 inrikes och 4 utrikes flygresor i år.
 
Min publikationslista säger att jag har publicerat 14 texter i år.
 
Mitt CV säger att jag har handlett 6 examensarbeten, fackgranskat 11 vetenskapliga artiklar, 2 forskningsansökningar och 2 monografimanus samt antingen ansvarat för, undervisat och examinerat vid eller föreläst för 18 olika kurser och klasser vid Karlstads universitet, Kungl. Konsthögskolan och Konstfack.
 
Min fickkalender säger att jag hittills har genomfört 61 offentliga föreläsningar och presentationer samt 73 föreläsningar och lektioner vid Karlstads universitet (och att jag har 11 föreläsningar och presentationer kvar att genomföra) och därtill har jag presenterat på flera seminarier och konferenser samt suttit i flera paneler och workshops.
 
Samtidigt har jag noterat att jag med åren ägnar alltmer tid och energi åt att svara på frågor från och hjälpa andra med att läsa och redigera deras texter, tipsa om faktauppgifter, referenser, teorier, hypoteser, begrepp o s v liksom att knyta ihop andra med varandra och jag antar att det är så en ”reproducerar” sig själv både inom och utanför akademin – d v s det är så en sprider sina egna erfarenheter, tankar, idéer, perspektiv, kunskaper o s v till andra som sedan både för ut dem och för dem vidare vare sig det gäller studenter, forskare, journalister, skribenter, författare, konstnärer, tjänstemän av olika slag eller politiska aktivister (i och utanför Sverige) vilka är de kategorier som oftast hör av sig till mig och som jag regelbundet hjälper på olika sätt.