Om rasbegreppet igen – i en svensk och amerikansk kontext

DN vägrar att skriva ut det så förkättrade ordet ras i dagens tidning: I Sverige översätts glosan ras och rasbegreppet rutinmässigt till etnicitet sedan 2000-talets början när riksdag och regering beslutade att så skulle göras i den svenska (färgblinda) antirasismens namn. Samtidigt var just ras, i detta fall att självkategorisera sig som vit (för i USA tillfrågas invånarna och väljarna regelbundet om hur de identifierar sig själva utifrån ras), den starkaste variabeln och kategorin i det amerikanska presidentvalet (liksom i statistikens och siffrornas värld): Hela 63% av alla vita män och 53% av alla vita kvinnor röstade på Trump och den övervägande och proportionellt största delen av alla amerikaner som överhuvudtaget röstar är just vita amerikaner och vilket gör att det i mångt och mycket är deras röster som avgör.

15032076_10154108182545847_5276951852372423944_n.jpg