Om mångfaldssiffror och åldersfördelningar i Stockholms stad

Lite uppdaterade siffror om Stockholms stads befolkning (från den 31 december 2015) utifrån olika stadsdelar:
 
Att en relativt hög andel invånare har utländsk bakgrund även i med stockholmsmått mätt annars rejält homogena stadsdelar som Södermalm (närmare bestämt 19%) säger inte så mycket om en inte tittar närmare på fördelningen mellan olika ursprungsländer och ursprungsregioner:
 
14980786_10154100597425847_4894278328564433300_n
Medan närmare 85% av alla invånare med utländsk bakgrund i Rinkeby-Kista (där över 80% av alla invånare överhuvudtaget har utländsk bakgrund) har bakgrund i Irak/Iran/Turkiet/Libanon/Syrien, i Afrika samt i övriga världen (Thailand, Sydkorea, Indien, Kina, övriga Asien, Latinamerika, Oceanien) så har ej mer än 7,5% av alla invånare på Södermalm bakgrund i samma länder och regioner och de allra flesta av dem är (vuxna hetero- eller homosexuella) intimrelationspartners till eller (adoptiv-, foster- eller styv)barn till invånare som inte har bakgrund i dessa länder eller regioner.
 
Det blir också allt tydligare var barn och ungdomar är överrepresenterade respektive var äldre och pensionärer är det: Medan 26-27% av invånarna i Rinkeby-Kista och Skärholmen är mellan 0-19 år gamla och 17% är över 60 år gamla så är motsvarande procentandelar för Östermalm och Södermalm 16-17% respektive 25% och dessa generationsfördelningsskillnader mellan olika stadsdelar ökar hela tiden: Invånarna i de majoritetsdominerade stadsdelarna blir allt äldre och äldre medan invånarna i de minoritetsdominerade stadsdelarna är unga eller t o m mycket unga.