Om att ha skrivit en av landets mest nedladdade doktorsavhandlingar

Vid det här laget var det rejält många år sedan som jag sist ”kollade upp” antalet (digitala) nedladdningar (d v s som pdf-fil) av min doktorsavhandling (i Korean studies) ”Comforting an orphaned nation” som tidigare och under flera år på raken var den mest nedladdade avhandlingen och därmed också en av den svenska högskolevärldens mest lästa och mest internationellt spridda (och mest citerade) s k open access-avhandlingar överhuvudtaget.
 
Numera verkar min doktorsavhandling (som flera seniorforskare ville underkänna och som blev rätt så rejält föraktad och fruktad av åtskilliga men också med åren uppenbarligen riktigt rejält spridd, läst, refererad och använd) om den koreanska adoptionsfrågan vara den tredje mest nedladdade avhandlingen och fortfarande är den med andra ord med sina närmare 42 000 nedladdningar en av de mest nedladdade svenska humanioravhandlingarna samt den mest nedladdade avhandlingen i open access-kategorin inom både den svenska asienforskningen och den svenska områdesforskningen (d v s forskningen om den utomeuropeiska världen).
14595745_10154075153370847_502365918472869916_n
 
Sedan är det en annan sak att jag inte har lyckats ”konvertera” detta vare sig i pengar, i en fast anställning eller i forskningsmedel utan snarare ledde just denna min vid det här laget smått famösa (i ordets verkliga mening) avhandling både till ekonomisk ruinering, avsked och indragna forskningsmedel.