35-40% av alla barn och unga har idag utländsk bakgrund: 63,64% i Malmö, 49,69% i Göteborg och 46,14% i Stockholm

Igår släppte SCB de senaste siffrorna över landets samtliga barn, ungdomar och unga vuxna som var folkbokförda i riket år 2015 (0-21 år) och som då inte inkluderar de över 50 000 barn och ungdomar som anlände till Sverige förra året som asylsökande (och varav långt över 90 procent hade utomeuropeisk bakgrund och över 35 000 var ensamkommande tonåringar) och naturligtvis ej heller alla papperslösa barn och ungdomar som befann sig i riket under förra året såsom de nordafrikanska s k gatubarnen och ej heller alla barn och unga som är s k EU-migranter.
 
 
Siffrorna ger vid handen att år 2015 hade 35 procent av alla barn och ungdomar utländsk bakgrund och av dessa var 25 procent utrikes födda – d v s 75 procent av alla barn och ungdomar som har utländsk bakgrund tillhör idag den s k ”andra generationen” och de s k blandade. Den s k ”tredje generationen” är inte ens med i statistiken och räknas in under svensk bakgrund. I storstadsregionerna översteg denna procentsiffra långt över 40 procent och mellan 20-25 procent av dem hade utomeuropeisk bakgrund.
 
 
I ett 15-tal kommuner hade över 50 procent av alla invånare under 18 år utländsk bakgrund år 2015 och i kommuner som Botkyrka, Malmö (63,64 procent) och Södertälje hade mellan 60-70 procent av alla barn och ungdomar utländsk bakgrund under samma år. Vidare hade 49,69 procent av alla göteborgare och 46,14 procent av alla stockholmare under 18 år utländsk bakgrund och kring 25 procent av dem hade utomeuropeisk bakgrund år 2015.
 
 
Efter 2015 års invandring av 10 000-tals barn och ungdomar med fr a utomeuropeisk bakgrund (och varav huvudparten är pojkar) är ovanstående siffror än mer förhöjda: Bland alla invånare i landet som just nu (år 2016) är mellan 16-29 år gamla och inkluderande de ensamkommande som anlände till landet under förra året har idag 40 procent utländsk bakgrund motsvarande 580 000 ungdomar och unga vuxna och uppemot 25 procent av dem har utomeuropeisk bakgrund.
 
 
Idag (år 2016) har antagligen över 40 procent av alla barn och ungdomar (0-17 år) utländsk bakgrund i riket i stort och kring 25 procent av alla barn och ungdomar i landet har idag antagligen utomeuropeisk bakgrund och båda dessa procentsiffror är med all sannolikhet än mer förhöjda i storstadsregionerna och i de mellanstora kommunerna.
 
 
I fråga om demografisk mångfald är Sverige med andra ord idag med råge ”ikapp” de västländer där andelen minoritetsbarn och minoritetsungdomar numera överstiger 50 procent och landet närmar sig snart USA:s mångfaldsnivåer (i USA är andelen barn och ungdomar som kategoriseras som icke-vita idag i majoritet) som är de mest utpräglade i hela västvärlden.