Andel kvinnor och invånare med utländsk bakgrund inom högskolevärlden

andel kvinnliga studenter: 61%
andel kvinnliga doktorander: 47%
andel kvinnliga adjunkter: 59%
andel kvinnliga lektorer: 46%
andel kvinnliga professorer: 25%

Kommentar: Ovanstående siffror borde ligga på 49% och de högsta andelarna hittas inom humaniora och samhällsvetenskap medan de lägsta andelarna hittas inom naturvetenskap och teknik.

andel studenter med utländsk bakgrund: 20%
andel doktorander med utländsk bakgrund: 25%
andel adjunkter med utländsk bakgrund: 17%
andel lektorer med utländsk bakgrund: 23%
andel professorer med utländsk bakgrund: 24%

Kommentar: Ovanstående siffror borde ligga på 30% och i siffrorna ingår även en hög andel inresande s k gäst- och utbytesstudenter samt gästlärare, gästforskare och gästprofessorer. De högsta andelarna hittas inom naturvetenskap och teknik medan de lägsta andelarna hittas inom humaniora och samhällsvetenskap.

andel adjunkter med utomeuropeisk bakgrund: ca 5-6%
andel lektorer med utomeuropeisk bakgrund: ca 4-5%
andel professorer med utomeuropeisk bakgrund: ca 1-2%

Kommentar: Ovanstående siffror borde ligga på 15% och siffrorna exkluderar inresande s k gästdoktorander liksom tillfälliga gästlärare, gästforskare och gästprofessorer. Att siffrorna är så låga beror på att den demografiska ”poolen” av studenter med utomeuropeisk bakgrund (både de s k första och andra generationerna) är så liten då så höga andelar av grundskole- och gymnasieeleverna med utomeuropeisk bakgrund (och återigen både de s k första och andra generationerna) slås ut ”i förtid” och antingen inte klarar att ta sig in på gymnasiet eller på högskolan p g a avhopp eller ofullständiga eller låga betyg.