Om antalet (och andelen) blandade och adopterade asiater i Sverige

Antal invånare födda i Sverige med en inrikes född far och en mor född i (den 31 december 2015):
Burma: 50
Filippinerna: 6118
Hong Kong: 86
Indonesien: 1087
Japan: 1464
Kambodja: 99
Kina: 2384
Laos: 139
Malaysia: 383
Mongoliet: 168
Nordkorea: 3
Singapore: 238
Sydkorea: 6169
Taiwan: 269
Thailand 13 066
Vietnam: 1383
= 33 106
 
Kommentar: Det totala antalet blandade asiater som har en asiatisk mor och en inrikes född förälder uppgår idag (år 2016) till kring 35 000 invånare. Därtill tillkommer uppemot 10 000 blandade asiater som har en asiatisk mor och en far född i ett annat land än Sverige (t ex en far född i Finland, Norge, Tyskland, Iran o s v) liksom cirka 10 000 blandade asiater som har en asiatisk far och en mor som antingen är inrikes född eller född i ett annat land än Sverige.
 
Antal invånare adopterade från (den 31 december 2011):
Burma: 1
Filippinerna: 413
Hong Kong: 9
Indonesien: 755
Japan: 21
Kambodja: 3
Kina: 3992
Laos: 10
Malaysia: 21
Mongoliet: 11
Nordkorea: 52
Singapore: 3
Sydkorea: 8840
Taiwan: 292
Thailand: 2101
Vietnam: 1872
= 18 396
 
Kommentar: Det totala antalet adopterade asiater som är adopterade av fr a majoritetssvenskar uppgår idag (år 2016) till över 20 000 invånare. Nordkorea som födelseland innebär i praktiken Sydkorea – det handlar om adoptivföräldrar alternativt tjänstemän som har rapporterat/folkbokfört fel födelseland.
 
Av landets närmare 200 000 invånare med någon form av bakgrund i Nordost- och Sydostasien utgör de blandade över 25 procent och de adopterade 10 procent och därtill lever uppskattningsvis över 50 procent av asiaterna i någon form av (intim)relation med en icke-asiat – fr a handlar det om asiatiska kvinnor som är tillsammans med, gifta med och/eller bor med en icke-asiatisk man och fr a med en majoritetssvensk man: Ingen annan minoritet uppvisar vare sig en så hög andel blandade eller en så hög andel adopterade eller en så hög andel blandrelationer som just asiaterna.