Var bor de som är födda utanför Europa

Procentandel kvinnor födda utanför Europa som bor i ett område som uppvisar den allra lägsta inkomstnivån i landet (inkomstnivå 1): 42%

Procentandel kvinnor födda utanför Europa som bor i ett område som uppvisar den allra högsta inkomstnivån i landet (inkomstnivå 10): 4%

Procentandel män födda utanför Europa som bor i ett område som uppvisar den allra lägsta inkomstnivån i landet (inkomstnivå 1): 46%

Procentandel män födda utanför Europa som bor i ett område som uppvisar den allra högsta inkomstnivån i landet (inkomstnivå 10): 3%

Kommentar: Ovanstående siffror härrör från 2010 och de allra flesta invånare som är födda i Afrika, Asien och Sydamerika och som bor i höginkomsttagarområden är adopterade, (både hetero- och homosexuella) partners till majoritetssvenskar, diplomater, expats o s v.