Om bibliometri

Var nyss på Karlstads universitetsbiblioteks informationsmöte om bibliometri och olika s k vetenskapliga databaser och ”roade” mig därefter med att slå på mitt eget namn:

DiVA: 213

H-index: 11

Scopus: 80

Sondera: 53

Swepub: 161

EBSCO: 324

i10-index: 14

Artikelsök: 77

Google Books: 637

Web of Science: 16

Google Scholar: 798

Retriever Research: 765

Svenska dagstidningar: 267