Utrikes födda 1860-2040: Mellan 1860-1945 var Sverige ett av världens mest homogena länder och sedan 2010-talet är Sverige ett av västvärldens mest heterogena länder

Procentandel utrikes födda i Sverige 1860-2040 (prognoser efter 2016):
1860: 0,2%
1870: 0,3%
1880: 0,4%
1890: 0,5%
1900: 0,7%
1910: 0,9%
1920: 1%
1930: 1%
1945: 1,5%
1950: 2,8%
1960: 4%
1970: 6,7%
1980: 7,5%
1990: 9,2%
2000: 11,3%
2010: 14,7%
2014: 16,5%
2015: 17%
2016: 18,6%
2020: 20,2%
2030: 22,4%
2040: ca 25%
Mellan 1860-1945 var Sverige ett av världens mest homogena länder mätt i andelen utrikes födda, fram tills 1930-talet var Sverige ett utvandrarland och först under krigsåren och efter 1945 blev Sverige ett invandrarland och invandringen från övriga Norden och Europa dominerade ända fram tills 1980-talet medan invandringen från den utomvästerländska världen har dominerat sedan 1990-talet.
Sedan 2010-talet är Sverige ett av västvärldens allra mest heterogena länder och år 2020 kommer 35 procent av befolkningen ha någon form av utländsk bakgrund och 20 procent någon form av utomvästerländsk bakgrund – dessa andelar kommer att öka till 40 procent respektive 25 procent 2030 och år 2040 kommer närmare 50 procent av alla invånare i Sverige ha någon form av utländsk bakgrund och uppemot en tredjedel av befolkningen kommer då ha någon form av utomvästerländsk bakgrund.