Om Anne Ramberg

Påminner om att Advokatsamfundets Anne Ramberg som idag framstår och framställs som en både militant antirasist och militant antifascist (och som är lika hatad av SD:are och högerextremister som att hon är hyllad av antirasister och antifascister), som nyligen kritiserade den moderate riksdagsledamoten Hanif Bali för att gå SD:s ärenden och som bl a under många år har varit aktiv för att värna både asylsökandes och muslimers rättigheter också har försvarat drottningen med ”näbbar och klor” vad gäller frågan om drottningens nazistiske far.

Anne Rambergs far var själv högerextremist och det är inte utan att en kan tänka sig att hon kan leva sig in i drottningens situation och därför har försvarat dennes far utifrån en ”vi sitter i samma båt”-logik. Sedan blir ju ”fallet” Anne Ramberg också ett utmärkt exempel på den välkända generationsdynamik som gäller inom socialgrupp ett, överklassen och eliten där det inte var särdeles ovanligt att vara pro-nazitysk innan och under kriget i den äldre generationen medan den yngre generationen gick åt vänster och blev antirasister och antifascister på 1970-talet.