Det (majoritets)svenska folket har än en gång den starkaste hushållsekonomin samtidigt som arbetslösheten bland utomeuropeisk bakgrund-invånarna fortsätter att öka

Det (majoritets)svenska folket är än en gång rikare än någonsin tidigare i svensk historia (åtminstone sedan svenska folkets privatekonomi började mätas, d v s siffrorna från vikingatiden och stormaktstiden då många svenskar säkert också var rejält rika är alltför osäkra att jämföra med) och (majoritets)svenskarna är nu för tredje året i rad västvärldens rikaste ”folkslag” utifrån privatekonomi och hushållsförmögenhet (visserligen är de likaledes ytterst välmående luxemburgarna just nu rätt så nära att ”bräcka” svenska folket vad gäller att ha en stark hushållsekonomi) samtidigt som den redan osannolikt låga (majoritets)svenska arbetslösheten fortsätter att sjunka än mer medan de (majoritets)svenska lönerna fortsätter att rusa i höjden tack vare den rådande högkonjunkturen och den skriande (och p g a de jättelika pensionsavgångarna faktiskt snart katastrofala) bristen på arbetskraft som har resulterat i att det aldrig någonsin tidigare har funnits så många vakanser och lediga jobb på den svenska arbetsmarknaden som just nu.
 
Samtidigt ska det påminnas om att risken att vara eller bli fattig för invånare med utomeuropeisk bakgrund fortsätter att vara som allra störst i Sverige jämfört med andra västländer och likaså fortsätter arbetslösheten bland invånarna med utomeuropeisk bakgrund att öka i skrivande stund.
 
Det går tyvärr helt enkelt att uttrycka det som att invånarna med utomeuropeisk bakgrund just nu missar tåget – d v s nu när (de ekonomiska) hjulen snurrar som aldrig förr och nu när (majoritets)svenskarna både jobbar och berikar sig som aldrig förr. När högkonjunkturen mattas av och när lågkonjunkturen slår till så pekar tyvärr allt på att situationen för landets invånare med utomeuropeisk bakgrund kommer att bli rejält besvärlig.
 
Disclaimer 1: Det är så klart INTE en tävling om vem som är rikast vare sig mellan olika länder eller mellan olika grupper i ett land: Bara för att (majoritets)svenskarna är rikare än exempelvis portugiserna, bulgarerna eller belgarna så betyder inte det att de är bättre för det. Det finns inget som helst egenvärde i att bli rik.
 
Disclaimer 2: Att ha det bra socioekonomiskt sett, d v s att ha en bra privatekonomi, betyder INTE att vara lycklig rakt av: Bara för att (majoritets)svenskarna har det bra privatekonomiskt sett så betyder inte det att de nödvändigtvis är lyckligare än exempelvis ukrainarna, holländarna eller grekerna. Det finns inget som helst egenvärde i att ha det bra materiellt sett.
 
Disclaimer 3: Det finns naturligtvis mängder med invånare med utomeuropeisk bakgrund som är fattiga och som har ett bra liv, mår bra och är lyckliga: Bara för att (majoritets)svenskarna har jobb och tjänar bra överlag så betyder inte det att de nödvändigtvis mår bättre än exempelvis de svenska somalierna, de svenska chilenarna, de svenska vietnameserna eller de svenska turkarna. Det finns inget som helst egenvärde i att ha en fast tjänst, ett heltidsjobb och en bra lön.