35% av idrotts-Sveriges styrelseledamöter är kvinnor men endast 6% har utländsk bakgrund och under 1% har utomeuropeisk bakgrund

Den svenska idrottsvärlden är fortfarande kraftigt mansdominerad: Fortfarande år 2016 är ej mer än 35 procent av styrelseledamöterna kvinnor.
 
 
Påminner gärna om att endast 6 procent av idrotts-Sveriges styrelseledamöter har utländsk bakgrund och endast några enstaka av dessa motsvarande under en (1) procent har utomeuropeisk bakgrund.