Skillnaderna i skolresultat och i att uppnå gymnasiebehörighet bland landets 9:or blir alltmer extrema

Procentandelar som saknar behörighet till gymnasiet och som gick ut grundskolans årskurs 9 vårterminen 2016 – en rejält brutal ”tripp, trapp, trull”-hierarki som skvallrar om vilka det med all sannolikhet kommer att gå bra för och vilka det med all sannolikhet kommer att gå dåligt för som vuxna (d v s redan i 15-årsåldern är detta tyvärr tydligt):
 
inrikes födda elever med två inrikes födda föräldrar (d v s majoritetssvenska elever): ca 2-3%
inrikes födda elever med två utrikes födda föräldrar (d v s s k ”andragenerationen”-elever): ca 8-9%
utrikes födda elever som har invandrat före skolstart: 11,2%
utrikes födda elever som har börjat skolan i årskurs 1-5: 16%
utrikes födda elever som har börjat skolan i årskurs 6-9: 70%
utrikes födda nyanlända elever: 96,4%
 
Det ska också påpekas att andelen majoritetssvenskar i tonårskullarna numera ligger på kring 60 procent samt att andelen utrikes födda elever som har börjat skolan sent liksom andelen nyanlända har ökat kraftigt i antal under de senaste åren. Och slutligen och sist men inte minst – de elever som ”döljer” sig bakom ovanstående siffror är nästan enbart utomeuropeisk bakgrund-eleverna då de elever som har nordisk, europeisk och västerländsk bakgrund numera nästan helt och hållet är ifatt de majoritetssvenska eleverna vad gäller (goda) skolresultat.