Arbetslösheten bland majoritetssvenskar snart på nivå med den fulla sysselsättning som rådde på 1980-talet medan den omvänt är skyhög bland utomeuropéerna

Arbetsförmedlingen ”varnar” nu för att arbetslösheten i stort sett inte längre kan bli lägre samt att förvärvsfrekvensen i stort sett inte längre kan bli högre bland landets infödda majoritetssvenskar och att de osannolika och surrealistiska siffrorna snart motsvarar den fulla sysselsättning som rådde under (den socialistiska) välfärdsstatens och rekordårens guldålder mellan ca 1945-75 när de svenska tillväxtsiffrorna var i klass med de som gäller i dagens Kina och när Sverige närmast var världens verkstad och världens rikaste land.
 
Arbetslösheten är nu så nedpressad och förvärvsfrekvensen är nu så uppressad bland landets infödda majoritetssvenskar att det med fog går att tala om att majoritetssvenskarna både jobbar som aldrig förr, tjänar pengar som aldrig förr och kanske t o m i vissa fall i det närmaste jobbar ihjäl sig nu när både landets majoritetssvenska tonåringar och unga vuxna och landets majoritetssvenska pensionärer och ”gamlingar” massmobiliseras då hjulen snurrar som aldrig förr och ”cashen” formligen rullar in på de infödda majoritetssvenskarnas bankkonton.
 
Medan arbetslösheten bland den infödda majoritetsbefolkningen numera ligger på ynka 2,5-3 procent, och vilket är den lägsta arbetslösheten för ett specifikt ”folkslag” i världen just nu och kanske den lägsta någonsin i mänsklighetens historia för ett visst ”folkslag” så har arbetslösheten bland de utrikes födda invånarna skjutit i höjden till över 20 procent och bland landets invånare med utomvästerländsk bakgrund handlar det om uppemot en tredjedel som är arbetslösa medan förvärvsfrekvensen bland de sistnämnda tyvärr är lika skylåg som den är skyhög bland majoritetssvenskarna.
 
Faktum är att den skyhöga förvärvsfrekvensen bland den infödda majoritetsbefolkningen just nu är den högsta i världen för ett specifikt ”folkslag” och möjligen den högsta någonsin i mänsklighetens historia för ett visst ”folkslag” mot bakgrund av att de majoritetssvenska kvinnorna nu är ifatt de majoritetssvenska männen i fråga om förvärvsfrekvens och vilket torde vara första gången någonsin i mänsklighetens historia som det händer, d v s det bör vara första gången som ett ”folkslags” kvinnor arbetar i lika hög utsträckning som samma ”folkslags” män.