Kommer SD:arna att kunna ”bräcka” Rudolf Hess besök på Grand Hôtel den 4 november i år?

SD har hyrt anrika Grand Hôtel för en s k ”nationell” Nobelfest den 4 november i år och ”konkurrerar” väl därmed med den ”nationella” balen på Hofburg i Wien vad gäller lyx och flärd och pompa och ståt även om habsburgarnas gamla kejsarslott nog slår wallenbergarnas oscarianska hotell med hästlängder. Inför 400 inbjudna gäster som representerar den samlade europeiska extremhögern och högerpopulismen ska bl a UKIP:s förre partiledare Nigel ”Mr. Brexit” Farage tala i hotellets praktfulla vinterträdgård.

Att SD har valt att hyra Grand Hôtel är nog inte en slump: Grand Hôtel gästades under mellankrigstiden och krigsåren av mängder av tyska nazikoryféer varav åtskilliga kom att ha åtskilliga liv på sina samveten och varav flera senare dömdes för krigsförbrytelser.

För 81 år sedan besökte exempelvis Tredje rikets andreman Rudolf Hess Sverige och talade i Vinterträdgården på Grand Hôtel inför 700 åhörare som representerade dåtidens pro-nazityska svenska elit inklusive flera bernadotte:ar såsom kungens föräldrar och greve Folke ”Vita bussarna” Bernadotte. Hotellet var smyckat med hakkorsfanor och delar av hotellpersonalen var uniformerad dagen till ära och bernadotte:arna och den svenska överklasspubliken sjöng entusiastiskt den trallvänliga Horst­ Wessel­-sången när den stilige och atletiske Hess gjorde storstilad entré. Kvällen avslutades sedan med Sverigepremiären av Leni Riefenstahls ökända propagandafilm Viljans triumf.

Frågan är nu om 400 sverigedemokrater och europeiska högerextremister och högerpopulister kommer att kunna ”bräcka” 1935 års högerextrema Grand Hôtel-tillställning och tillsammans sjunga Land of Hope and Glory, d v s det gamla Brittiska imperiets inofficiella imperiesång (”How shall we extol thee, who are born of thee? Wider still and wider shall thy bounds be set, God who made thee mighty, make thee mightier yet!”), när den alltid lika välklädde imperienostalgikern Farage gör entré i Grand Hôtels vinterträdgård som möjligen åtminstone delvis kommer att vara smyckad med brittiska flaggor.

Andra gäster som både besökte, bodde på och talade i Grand Hôtels vinterträdgård mellan 1933-45 och som sammantaget utgjorde den absoluta gräddan av Nazi-Tyskland var bl a (OBS – endast ett urval):

Eduard Spranger
Franz von Papen
Ferdinand Sauerbruch
Fritz Todt
Martin Wronsky
Gerhard Wagner
Hermann Müller-Brandenburg
Hanns Johst
Rüdiger von der Goltz
Herbert Backe
Hans Luther
Karl Haushofer
Bruno Loerzer
Walther Funk
Hans von Thun
Fritz Sauckel
Friedrich Syrup
Gertrud Scholtz-Klink
Wilhelm von Lersner
Julius Lippert
Franz Ritter von Epp
Wilhelm Frick
Hans Wahl
Walter Gladisch
Albert Defaux
Paul Grassmann
Hans Friedrich Blunck
Nicholas Kaufmann
Edmund Gleise von Horstenau
Heinrich Sahm
Hans von Tschammer und Osten
Richard Kuhn
Hans Stephan
Leonardo Conti
Walter Unruh
Hans Draeger
Abraham Esau
Carmen von Schulmann
Ulrich Scherping
Willy Hoppe
Ellen Rasch
Matthias Heinrich Göring
Karl Fiehler
Heinz Hilpert
Hans Thomsen
Claus Schenk von Stauffenberg
Irmgard Leux-Henschen
Peter Riedel
Albrecht Friedrich von Schulenburg-Lieberose
Richard Lepsins
Fritz Giesecke
Wolfgang Ernst
Hans Wittig