Om bosnierna och Sveriges övriga ”model minority”-minoriteter

Bredvid sydkoreanerna (och vilket beror på att 90 procent är adopterade), finländarna (och vilket antagligen beror på s k kulturell närhet) och iranierna (och vilket troligen beror på att så många tillhörde den akademiska medel- och överklassen i Iran) är det bosnierna som både framhålls som (av forskarvärlden och majoritets-Sverige) och framstår som Sveriges ”model minority” i statistikens värld (d v s i SCB:s värld) – d v s det är dessa fyra minoriteter i landet som hela tiden ”tävlar” med varandra om ”model minority”-toppositionen då de uppvisar de allra högsta utbildningsnivåerna liksom höga eller t o m mycket höga sysselsättningsnivåer.

Vad gäller bosnierna så är det särskilt de bosniska kvinnorna som sticker ut: De är den minoritetskvinnogrupp som bredvid finskorna uppvisar den allra högsta förvärvsfrekvensen i landet – hela 76 procent av bosniskorna förvärvsarbetade år 2013 och vilket inte är så långt ifrån majoritetssvenskornas (å andra sidan närmast galet höga) sysselsättningsnivåer. Bosniskorna är därmed utan konkurrens den muslimskdominerade minoritetskvinnogrupp som förvärvsarbetar allra mest (och kanske också bäst) i landet – ”normalt” förvärvsarbetar annars tyvärr ej mer än uppemot 40 procent av de kvinnor i landet som har bakgrund i länder som domineras av en muslimsk befolkning.

Samtidigt är det viktigt att påminna om att även om exempelvis bosnierna och iranierna ”cash:ar” in enorma mängder s k ”integrationspoäng” i siffrornas värld liksom så klart också nog rätt så bra med riktig ”cash” i sina plånböcker och på sina bankkonton så avspeglas tyvärr inte detta i synen på dessa minoritetsgrupper bland de uppenbarligen ytterst svårflirtade majoritetssvenskarna: Både bosnier, iranier och även östasiater hamnar relativt lågt eller t o m mycket lågt ned bland de minoriteter som majoritetssvenskarna inte kan relatera till och inte anser sig stå nära medan finländarna är den enda minoriteten i landet som både rankas mycket högt bland majoritetssvenskarna vad gäller att känna närhet till dessa och som det samtidigt också går mycket bra för idag rent socioekonomiskt.

Iranierna och östasiaterna är då omvänt t o m nästan på samma nivå som romer och somalier (OBS: det är vare sig något fel på att vara rom eller somalier, eller iranier eller östasiat), d v s de tillhör de minoriteter som majoritetssvenskarna nog helt enkelt känner minst för.

Och återigen måste jag påminna om att bara för att bosnierna, iranierna och sydkoreanerna klarar sig bra inom utbildningsväsendet jämfört med alla andra minoritetsgrupper och överlag har ett jobb liksom tjänar okej eller t o m rätt så bra så betyder inte det att alla mår bra för det och än mindre känner sig s k  ”integrerade”.