Arbetslösheten bland majoritetssvenskarna är just nu all time low medan den fortsätter att öka bland utomeuropéerna

Inget nytt under solen tyvärr i augusti månads arbetslöshetsstatistik – det blir tyvärr bara allt värre för landets utomeuropeisk bakgrund-invånare trots att hjulen snurrar som aldrig förr och trots att majoritetssvenskarna aldrig har haft det så materiellt bra som de har just nu (förutom möjligen under vissa år under vikingatiden):

Arbetslösheten fortsätter att rasa bland majoritetssvenskarna och är nu nere på ”all time low” och på nivåer som snart motsvarar de arbetslöshetssiffror som gällde under rekordåren, under den fulla sysselsättningens tid och under den socialistiska välfärdsstatens guldålder medan den fortsätter att rusa i höjden bland utländsk bakgrund-invånarna och särskilt bland landets utomeuropeisk bakgrund-invånare.

Arbetslösheten bland majoritetssvenskarna ligger nu uppskattningsvis på 2,5-3,5 procent medan arbetslösheten bland utländsk bakgrund-invånarna ligger på över 25 procent och bland utomeuropeisk bakgrund-invånarna handlar det om siffror på uppemot 30 procent.

Idag är närmare 55 procent av landets samtliga arbetslösa utlandsfödda, över 60 procent av alla arbetslösa har utländsk bakgrund och lejonparten av dem har tyvärr utomeuropeisk bakgrund och vilket motsvarar skyhöga överrepresentationer.

Att långt över hälften av landets samtliga arbetslösa idag har utländsk bakgrund är historiskt, d v s det har aldrig någonsin hänt tidigare (förutom möjligen under vissa år under stormaktstiden) och det är särskilt remarkabelt mot bakgrund av att de utlandsfödda, som på den tiden utgjordes av nordiska och europeiska invandrare, uppvisade en högre sysselsättningsgrad än den infödda befolkningen långt in på 1970-talet.

Tyvärr är ovanstående siffror endast en föraning om vad som komma skall när högkonjunkturen sakta men säkert mattas av och när lågkonjunkturen slår till samtidigt som alla de som kom till Sverige under förra året och som får stanna börjar dyka upp i statistiken: Då förväntas utomeuropeisk bakgrund-invånarnas redan mycket låga sysselsättningsgrad att sjunka som en sten medan arbetslösheten i värsta fall kan komma att växa till monstruösa 40 procent bland landets utomeuropeisk bakgrund-invånare. Samtidigt utgör utomeuropeisk bakgrund-invånarna både det allra yngsta och det snabbast växande befolkningssegmentet i landet och en mycket hög andel av dem är både i arbetsför och fertil ålder, d v s de är både s k produktiva och reproduktiva medan majoritetssvenskarna omvänt blir allt äldre och äldre och en stadigt växande andel av majoritetssvenskarna är idag både i icke-produktiv och i icke-reproduktiv ålder: Kring 50 procent är över 45 år och närmare en tredjedel är över 65 år.

OBS: Som vanligt vill jag understryka att bara för att majoritetssvenskarna som demografisk kategori har det bra eller t o m mycket bra materiellt sett och nog aldrig har haft det så bra som just nu i svensk historia och dessutom tillhör ett av världens mest välmående och förmögna folk så betyder inte det att alla majoritetssvenskar mår bra för det och omvänt finns det säkerligen gott om utomeuropeisk bakgrund-invånare som lever ett bra liv och är lyckliga och nöjda trots att de är fattiga eller t o m mycket fattiga.